Ny sökning
HV0179

Djurens biologi 3 – fysiologi

2020-10-29
Kursstart på måndag, canvas samt självregistrering
Hej alla! På måndag är det kursstart för Djurens biologi 3 och ni ska nu ha fått inbjudan till Canvas där ni hittar aktuella zoom-länkar och kursmaterial inför måndagen. Hör av er till mig om ni inte har fått någon inbjudan eller av någon orsak inte kommer in på Canvas! Jag hoppas också att det går bra med självregistreringen till kursen. Om inte hör av er! Har ni villkor till kursen kommer ni inte själva kunna registrera er. Hör av er till mig om ni behöver diskutera era villkor. Fundera gärna på om ni har önskemål inför måndagens gruppindelning och hör isåfall av er. Grupperna kommer att användas under histologin, njurmodellövningarna samt under de obligatoriska momenten getövningar och hormonspel. Vi ses på zoom på måndag kl 10.15! Vänliga hälsningar Eva

2020-10-15
Nytt schema och modifierade övningar pga covid
Hej alla Som ni säkert vet har ju tyvärr covid-situationen i Uppsala försämrats. Vi har därför beslutat att ersätta de fysiska getövningarna på kursen med digitala getövningar för att inte riskera någon smittspridning på dessa övningar där lokalerna är relativt små. Väldigt tråkigt men vi måste sätta er och vår säkerhet först. Jag har därför lagt ut ett modifierat schema där de enda tillfällen ni nu behöver vara på campus är under histologiövningarna (som är frivilliga men mycket uppskattade) och under examinationerna. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid all campusundervisning och examination. Vi har ändrat tid för histologiövningarna så att ni bättre ska hinna förflytta er mellan zoom-föreläsningen hemma och campus-övningen. De av er som inte bor i Uppsala har förtur till att vara i grupperna 1 och 2 eftersom dessa grupper har 3 timmars förflyttningstid. Maila gärna mig innan kursen börjar om ni har speciella önskemål på vilken grupp ni vill vara i. I varje grupp ryms 8-9 personer (6 grupper). Hör av er om ni undrar något. Mvh Eva

2020-10-08
Gruppindelningen på kursen
Hej alla. Jag har fått lite frågor om gruppindelningen på kursen. Ni får själva dela in er i grupper första dagen på kursen. Har ni speciella önskemål på vilka grupper ni vill vara med i eller om ni samåker och vill vara tillsammans i samma grupp etc så maila mig i förväg så ska jag försöka få ihop allas önskemål. Det viktigaste är att grupperna blir jämnstora (4 personer per grupp), särskilt nu i dessa corona-tider. Mvh Eva

2020-10-05
Preliminärt schema utlagt
Hej alla. Nu finns ett preliminärt schema utlagt för kursen. Pga covid-situationen ges kursen i höst med föreläsningar och helklassundervisning via Zoom. Mikroskoperingsövningar, övningar med levande djur (getövningar), samt examinationer kommer att ske på campus i mindre grupper. Gruppindelningen görs vid kursstart, kursens första dag. Se till att ni har kursboken till kursstart eftersom ni kommer att behöva den redan från början av kursen. Hör av er om ni har några frågor! Vänliga hälsningar Eva

2020-09-08
Välkomna till Djurens biologi 3, litteratur till kursen finns nu utlagd!
Hej alla! Varmt välkomna till Djurens biologi 3! Litteratur till kursen finns nu utlagd. Hör av er om ni har några funderingar. Vänliga hälsningar Eva Sandberg, kursledare och examinator HV0179

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

HV0179 Djurens biologi 3 – fysiologi, 15,0 Hp

Animal Biology 3 – Physiology

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Histologi 4,00 1002
Fysiologi 10,00 1003
Obligatoriska moment 1,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 30 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav 7,5 hp biokemi och cellbiologi, samt 3 hp djuranatomi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,
- tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,
- redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mikroskopering samt gruppövningar och demonstrationer. I kursen ingår även hantering av levande djur. Kursen behandlar vävnaders och organs histologi och fysiologi. Organsystemen omfattar nervsystem, muskulatur, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer samt integrativ fysiologi. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. vissa övningar.

I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: mikroskopering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på anatomidelen av kurserna HV0123, HV0141, HV0110,
HV0139, HV0113, HV0140, HV0174, samt är godkända på antingen Biokemi- intermediär
ämnesomsättning 8 hp (HV0120), eller laborationer 3 hp (HV0120) och cellbiologi 5 hp
(HV0133) innehar nödvändiga förkunskaper.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0157, HV0134, delvis HV0037, BI1223

Betygskriterier HV0179 Djurens Biologi 3 Fysiologi, 15 hp 2020-2021
Bilaga till kursplan

Lärandemål (finns också i kursplanen):

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

1) redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,

2) tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,

3) redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Betyg 3 = uppfyllt lärandemål

Betyg

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

5

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver detaljerat hur dessa samspelar.

Studenten redogör detaljerat för skillnader mellan olika djurslags byggnad och funktion.

4

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver utförligt hur dessa samspelar.

Studenten redogör utförligt för de viktigaste skillnaderna mellan olika djurslags byggnad och funktion.

3

Studenten identifierar kroppens olika organ och vävnader på mikroskopiska preparat.

Studenten tillämpar och integrerar kunskaper om kroppens organ och reglersystem och beskriver hur dessa samspelar.

Studenten redogör för de viktigaste skillnaderna mellan olika djurslags byggnad och funktion.

Examinationsformer för de olika lärandemålen

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Typ av förhör

Skriftlig histologitentamen med mikroskopiska preparat

Skriftlig sluttentamen med essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor.

Skriftlig sluttentamen med essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor

Sluttentamen inkluderar essäfrågor, detaljfrågor och quiz-frågor från kursens olika områden.

Betyg 3: Ca 60% av maxpoäng krävs för Betyg 3

Betyg 4: Ca 70% av maxpoäng krävs för Betyg 4

Betyg 5: Ca 80% av maxpoäng krävs för Betyg 5

Slutligt betyg på kursen

Betyg 5

Godkänd histologitentamen

Betyg 5 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Betyg 4

Godkänd histologitentamen

Betyg 4 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Betyg 3

Godkänd histologitentamen

Betyg 3 på sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Följande moment är obligatoriska på kursen och krävs för godkänd kurs:

  • Getövning med godkänd inlämningsuppgift (på grund av covid-situationen sker övningen digitalt)
  • Hormonspel med godkänd inlämningsuppgift

Canvas, quiz

Används som frivillig inläsningshjälp. Frågor från quizen kommer på sluttentamen

1) Physiology of Domestic Animals, third edition
Författare: Sjaastad, Sand, Hove
ISBN: 978-82-91743-41-7
Kommentar: Kursboken används i hög uträckning och det är viktigt att du har boken när kursen börjar. Eftersom den använts tidigare år och även på andra program kanske du kan låna den av en äldre student. Se http://www.scanvetpress.com/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0179 Anmälningskod: SLU-20028 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%