Ny sökning
HV0197

Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom tillämpad forskningsmetodik och vetenskapligt arbetssätt, samt att självständigt träna vetenskaplig granskning och bedömning av försöksdesign. I kursen ingår lagar och förordningar som rör nyttjandet av djur för vetenskapliga ändamål.

Information från kursledaren

Research training and project and laboratory animal science, HV0197, 15 hp

Dear course participants,

Welcome to the course Research training and project starting 31 October 2023. We are happy to invite to a course, which we hope will give you a platform for scientific work and a kick-off into your master degree project.

As you know from the course plan an important part of the course is the course project, where you perform research training of some kind. The training should involve methods and analysis that will be used in your coming master degree project. It is therefore important that you find a project for your master thesis well in advance of the start of this course. Contact potential advisors no later than at the beginning of the autumn semester.

During the first week of the course your course project will be decided. Below you will find links and contacts to the homepages of the different departments at the faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

It could also be fruitful to look through earlier master degree projects to get ideas for your own project, go to: http://stud.epsilon.slu.se/cgi/search/advanced. Visit the information page about master degree projects at

https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/faculty-of-veterinary-medicine-and-animal-science/support-and-tools/educate/degree-projects-within-the-vh-faculty2/

Best wishes,

Anna Skarin and Tomas Bergström

Department of Animal Nutrition and Management:

English: https://www.slu.se/en/departments/animal-nutrition-management/education/undergraduate-and-master-studies/degree-project/available-degree-projects-at-huv/

For more information, please contact Cecilia Kronqvist or Hanna Eriksson at: HUV.studierektor@slu.se

Department of Animal Environment and Health: https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-health/education/examensarbete/examensarbete/

For more information please contact Lisa Lundin (Lisa.Lundin@slu.se).

Department of Animal Breeding and Genetics:

http://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/utbildning/examensarbeten/

(For more information (in English) please contact Anna Johansson (anna.johansson@slu.se).

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry:

Please contact Erik Pelve (erik.pelve@slu.se) Director of studies at the department, to get more information about degree project at the department. https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/education/grundutbildning/degree-projects/

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health:

https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/utbildning/forslag-examensarbeten/

Malin Hagberg Gustavsson, bvf.isr@slu.se

Department of Clinical Sciences:

https://www.slu.se/institutioner/kliniska-vetenskaper/utbildning-vid-institutionen-for-kliniska-vetenskaper/examensarbete/

Contact: Eva Axner, professor Institutionen för kliniska vetenskaper, eva.axner@slu.se

Food Science:

Contact Sabine Sampels sabine.sampels@slu.se, Director of studies for Food Science master programme

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-01-07 och 2024-01-28

Andra kursvärderingar för HV0197

Läsåret 2022/2023

Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap (HV0197-20148)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap (HV0197-20009)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0197 Anmälningskod: SLU-20013 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%