Ny sökning
HV0211

Husdjursvetenskaplig grundkurs

Husdjursvetenskaplig grundkurs riktar sig till dig som ska läsa programmet Djur och Hållbarhet och kommer ge dig en introduktion om lantbrukets djurslag inklusive akvakultur samt hur det är att studera på universitet. Kursen innehåller studiebesök, projektarbete, seminarier samt samarbete och diskussioner om komplexa problem med studenter från andra agrara program. Grundläggande kunskaper om lantbrukets historiska utveckling med fokus på djurproduktion blandat med hur olika produktionsgrenar fungerar i nutid diskuteras. Du kommer även introduceras till universitetsstudier och med hjälp av en handledare få djupdyka inom ett relevant ämne och tränas i att kritiskt granska samt skriva en vetenskaplig rapport.

Genom studiebesök och diskussioner med andra kursdeltagare och studenter på andra program har du möjlighet att redan i programmets första kurs få en inblick i de gröna näringarna och börja bygga ditt kontaktnät.

Information från kursledaren

Välkommen till första kursen på Kandidatprogrammet Djur och Hållbarhet! Programmet startar 28 augusti och första kursen startar den 29 augusti klockan 10.10.
Den första kursen på programmet heter Husdjursvetenskaplig Grundkurs (HV0211). Litteraturen tillhandahålls elektroniskt och du får tillgång till den när kursen startar. Du hittar ett preliminärt schema om du klickar på schemalänken, gulmarkerade moment kommer att ske på Campus Ultuna. Kontakta kursansvarig Sofia Lindkvist (sofia.lindkvist@slu.se) om du har några frågor om kursen. Vi ses den 29 augusti och den första kursdagen får ni praktisk information om kursen och programmet!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0211-10002 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0211 Anmälningskod: SLU-10002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%