Ny sökning
JU0040

Handelsrättslig översiktskurs

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. Viss undervisning kan vara webbaserad. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.


Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar juridiska frågeställningar i samband med företagande.


Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande.


Kursen är i övrigt indelad i 11 avsnitt. • Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga centrala juridiska begrepp. • Det andra behandlar olika grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål. • Det tredje behandlar allmän köprätt och de särskilda köprättsliga regler som gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsument. • Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, bland annat om köpeavtalets form, olika ansvarsfrågor men också om olika typer av nyttjanderätter miljörätt. • Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden. • Det sjätte behandlar bolag och föreningar, bland annat de regler som bestämmer förutsättningarna för aktiebolag och andra former av bolag och föreningar. • Det sjunde behandlar de regler som gäller fordringar och kreditsäkerheter. • Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening, bland annat de rättsregler som gäller immateriella rättigheter och marknadsföring men också reglerna om konkurrens, korruption och affärsetik. • Det nionde behandlar grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser, bland annat om kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsmiljö. • Det tionde behandlar familjerättsliga regler som gäller ekonomiska frågor. • Kursen avslutas med ett elfte avsnitt som behandlar grundläggande regler om redovisning och revision.
Information från kursledaren

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs, HT 2023!

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet där all undervisning och tentamen sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner i följande länk: Handelsrättslig översiktskurs - UU

Registrering till kurs

Självregistreringen är öppen 2023-07-28–2023-08-13 i Ladok Student.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se

Efter att registreringen har stängt, skickar vi deltagarlistan till UU. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till Studium med kursmaterial. Du behöver även vara registrerad på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för att kunna anmäla er till tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen.

Antagen med villkor

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte självregistrera dig, utan måste kontakta econ-edu@slu.se. Dina meriter kommer då att granskas för att se om du kan antas till kursen eller inte.

Avbrott på kurs
Om du avbryter kursen skall du omgående meddela econ-edu@slu.se via e-post som registrerar ett avbrott i Ladok och sedan meddelar UU om avbrottet. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart men måste alltid informera oss på econ-edu@slu.se.

Övrigt

Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng: helena.bouveng@fek.uu.se
Vid övriga frågor, kontakta econ-edu@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

JU0040-10376 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0040

Läsåret 2023/2024

Handelsrättslig översiktskurs (JU0040-30328)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Handelsrättslig översiktskurs (JU0040-30184)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Handelsrättslig översiktskurs (JU0040-10219)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Adolfsson, Kjell; Norberg, JohannaHandelsrätt-Juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

Liber,

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Dahlman, ChristianRätt och rättfärdigande : en tematisk introduktion i allmän rättslära

2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

Obligatorisk.

Hemström, Carl; Giertz, MagdalenaBolag, föreningar, stiftelser : En introduktion

Norstedts Juridik AB,

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Lagbok

Senaste upplaga gäller

Obligatorisk.

Material från institutionen,

Tillhandahålls via institutionens IT-tjänst

Obligatorisk.

Övrig rekommenerad litteratur

Frans, EmmaLarmrapporten

Första upplagan: Stockholm: Volante, [2017]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0040 Anmälningskod: SLU-10376 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%