Ny sökning
KE0062

Grundläggande kemi I

Kursen, som är uppdelad i två likstora delkurser, ger kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp. Namn, formler, egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.

Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning kommer övas också.

Information från kursledaren

Hej studenter och välkomna till SLU och till vår kurs
KE0062 - Grundläggande kemi I.

Info om kemistöd / kemirepetition (pdf-fil)

Info om schemat

Schema finns utlagt i en färdig version.
Det första schemat lades ut 2022-06-13

  • Revision 1, 2022-09-14: Två föreläsningar 14 och 15 dec har bytt plats.
  • Revision 2, 2022-10-14: Korrigerat lärarnamn och småjusteringar av salar, tider osv
  • Revision 3, 2022-10-27: Korrigerat nummer på övningar
  • Revision 4, 2022-10-30: Lagt till deadlines för labbrapporten på labb 7
  • Revision 5, 2022-10-31: Ändrat säkerhetsdugga tisd 8 nov till OnLine Quiz på Canvas
  • Revision 6, 2022-11-02: Förtydligat deadlines för Labb 7
  • Revision 7, 2022-11-07: Korrigerat deadline för Labb 6

Vi hoppas att alla otrevliga virusar ska ska hålla sig borta så att så gott som all undervisning blir IRL på campus.
Allmänkemidelen av kursen kommer att genomföras som "flipped classroom" vilket innebär att föreläsningarna i allmänkemi kommer att ges som videoinspelningar. Allmänkemins videoföreläsningar är markerade som "VF1", "VF2", osv.
I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

Kom också ihåg att covidsituationen kan förändras vilket kan få till följd att det blir förändringar mellan distans- och campusundervisning.

Kursupplägg

Notera att kursen KE0062 består av två delkurser (vilket också innebär två deltentor), på samma sätt som det varit sedan HT-2017.
För att bli godkänd på en delkurs måste labbar, labbredogörelser, eventuella andra obligatoriska moment och deltentan vara godkänd. På delkurserna ges bara betygen U eller G.
För att bli godkänd på hela kursen KE0062 måste båda delkurserna vara godkända. På kursen KE0062 som helhet kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas.

En sammanställning över vad som krävs för att bli godkänd på kursen finns i "Regler_för_obligatoriska_moment...".

Ordinarie tentor ges i början av december och i mitten av januari. Cirka en månad efter ordinarie tenta kommer en möjlighet till omtenta att ges.
Omtentor på alla delkurser kommer även att erbjudas i mitten-slutet av augusti 2023. Vi kommer förhoppningsvis att kunna ordna frågestunder några dagar före omtentorna i augusti för att ge er möjlighet att reda ut de sista detaljerna före omtentan.

Om du missar ett obligatoriskt moment (alla laborationer är obligatoriska och lite annat också) så kan det kanske gå att ta igen en missad labb tillsammans med någon annan labbgrupp någon dag senare. Kolla med din labblärare i ditt individuella fall.
Vi kommer troligen att genomföra 1-2 "omlabbdagar" i maj där möjlighet att ta igen en eller två missade labbar.

En preliminär läslista för Blackmanboken finns för varje föreläsning. Kapitelhänvisningar för biokemiboken av Berg finns också med i läslistan.
Notera att även information som ges i kurskompendier, labbkompendier osv ingår i kursen. Övergripande information om kursböcker finns under "Litteraturlista" på kurshemsidan.

Studenter med funktionshinder

Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du så snart som möjligt (allra senast tre veckor före tentamen) kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen kan genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

Laborationer, labbgrupper och labbrockar

Vi hoppas att de flesta laborationerna ska gå att genomföra på labb på MEKÖL i MVM-huset på Ultuna. Ni är indelade i labbgrupper om 15 cirka studenter. Jag har just gjort en indelning i labbgrupper. Meningen är att ni ska arbeta i samma labbgrupper genom hela kursen. Om någon absolut vill byta labbgrupp så hör av er så snart som möjligt så försöker jag ordna det - men ni ska helst ha gjort upp med en annan studente som ni ska byta labbgrupp med!

Labbrock Alla studenter får gärna köpa sin EGEN LABBROCK!
Labbrocken ska helst vara av kraftigt bomullstyg. Många labbrockar har tyg av en polyester-bomulls-blandning och det är acceptabelt så länge tyget inte är för tunt.
Många näthandlare säljer bra labbrockar för 300-500:-. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar!
På MEKÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna.
På MEKÖL kommer det även att vara möjligt att låna en labbrock för just den dagens labbarbete. Beroende på virussituationen så är det möjligt att detta alternativ bör undvikas

Notera att om det klädskåp du använt och satt hänglås på fortfarande är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset, MSF eller till energiåtervinningen.

Förkunskaper och repetition av högstadie- och gymnasiekemin

Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben för er och här är några exempel.

Repetition av gymnasiets kemi - Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet
Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Repetitionsmaterial på gymnasienivå i allmän kemi. Även diagnostiska prov har funnits där. Uppgifterna var ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan från 1969-1995. Räkna INTE med att ni ska kunna allting, gymnasiekemin var annorlunda för 20-30 år sedan. Vissa frågor kan ni säkert besvara redan nu, men efter KE0062-kursen kommer ni att kunna besvara så gott som alla frågorna!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Khan Academy
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Massor med bra material inom kemi, biokemi, biologi, matematik osv. Titta gärna på "Organic chemistry" och "Chemistry" Det finns säkert många fler intressanta och nyttiga sidor hos Khan Academy!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Magnus Ehingers undervisning
Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. De här sidorna är MYCKET BRA. Repetera kemi 1 och kemi 2 i första hand. Repetera gärna även matematiken.

Det finns nästan hur mycket repetionsmaterial som helst på nätet. Flera universitet har inspelade föreläsningar och andra hjälpmedel för att studenter ska lära sig kemi. Nivån på de olika föreläsningarna varierar mycket, men många universitet har inspelade föreläsningar som ligger nära nivån på vår kurs.

Jag har hört av andra studenter att Leah4sci har bra genomgångar av organisk kemi på youtube!

/Anders

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0062-20038 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0062

Läsåret 2023/2024

Grundläggande kemi I (KE0062-20157)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi I (KE0062-20093)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi I (KE0062-20159)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi I (KE0062-20035)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi I (KE0062-20085)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi I (KE0062-20001)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi I (KE0062-20001)

2016-10-31 - 2017-01-15

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterierna för LÅ 2022-23 finns som ett pdf-dokument.

Litteraturlista

1: Allmän och organisk kemi: Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Författare: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Kommentar: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka 750 SEK (pris 2021 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala).

2: Biokemi: Biochemistry, 9e Upplagan
Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Kommentar: Boken bör kosta cirka 900 SEK (pris 2021 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitteratur men även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.

3: Material från molsci-institutionen
Författare: Producerat av lärare vid vår institution
Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.

Som ett inofficiellt alternativ till boken av Blackman et al under punkt 1 kan en äldre bok av Mahaffy m.fl. användas: Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082. Mahaffy-boken är fortfarande en bra bok. Den finns som begagnad hos många äldre SLU-studenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Kemi Biologi Kemi Biologi
Kurskod: KE0062 Anmälningskod: SLU-20038 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%