Ny sökning
KE0064

Biokemi, fortsättningskurs

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära sig mer om hur biologiska processer regleras på den molekylära nivån under både normal utveckling och sjukdomstillstånd. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussionsseminarier för att skapa bästa möjliga förutsättningar att du ska kunna greppa biokemiska principer och reflektera över deras relevans för vår vardagliga existens. Grundläggande kunskaper i kemi är krav.Biomolekylers och biokemiska reaktionsvägars precision, syfte och logik som skapats under evolutionens gång ligger till grund för alla aspekter av biologiska system såväl som mänskliga aktiviteter. Vetenskapliga framsteg inom biokemi har haft och fortsätter att ha enorm inverkan inom allt ifrån medicin, miljövetenskap, bioteknologi till livsmedelstillverkning. Oberoende av vilken framtida karriärbana du kommer att följa så kommer din kunskap inom biokemi alltid att vara ett nyttigt och t.o.m. även kritiskt viktigt verktyg för att kunna lösa problem.Snarare än att förse dig med fullständig katalog av biokemisk kunskap (vilket skulle ta flera års studier) så är kursens mål istället att fånga ditt intresse för ämnet biokemi och på så sätt ge dig en mekanistisk förståelse av biologiska fenomen. Dessutom kommer kursen att ge dig bättre förståelse inom nära besläktade fält såsom cellbiologi, immunologi och genetik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0064-30256 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0064

Läsåret 2019/2020

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30056)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30114)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30006)

2018-02-12 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30002)

2017-02-13 - 2017-03-26

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

After completion of the course students should be able to:

  1. Examine and explain the relationships between structure of a macromolecule, especially of a protein, its biochemical activity and its functional role in a particular biochemical pathway.
  2. Examine and explain the role of a particular biochemical pathway in normal development and disease, at the cellular and organismal levels.
  3. Discuss basic metabolism and integrate major metabolic processes into health and disease states.

Learning goal

Grading criteria

3 (G)

4 (VG)

5 (MVG)

1

Describe how protein activity can be regulated by altering its structure.

Describe and illustrate how protein activity and the whole biochemical pathway can be regulated by altering protein structure.

Correlate protein structure, protein activity and biochemical pathway in the context of normal development and disease, at the cellular and organismal levels.

2

Describe the role of basic biochemical pathways in normal development and disease.

Connect cellular and organismal roles of biochemical pathways in the context of normal development and disease.

3

Describe major metabolic processes and how they are regulated.

Compare major metabolic processes in health versusdisease.

Reflect on health and disease states from metabolome viewpoint.

NB! All compulsory parts of the course should be fulfilled for all grades; i.e. participation in all computer practicals, group exercises, invited seminars and student seminar presentations.

Litteraturlista

  1. Biochemistry Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer ISBN: 978-1-319-11467-1 [Biochemistry] (https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Biochemistry/p/1319114679) Kommentar: Sidhänvisningar ges till senaste upplagan 9th edition. Tidigare upplagor 8th och 7th ed fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Biologi Kemi Biologi
Kurskod: KE0064 Anmälningskod: SLU-30256 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%