Ny sökning
KE0069

Energisystemens miljöpåverkan

Kursen ger dig som läser civilingenjör - energisystem, kunskap om vilken miljöpåverkan energisystemet har och hur du som civilingenjör kan bidra för att skapa hållbara energisystem. Teori varvas med projekt där du bedömer energilösningar i ett miljöperspektiv.

Framtidens energilösningar är ett hett område som diskuteras dagligen i media. Framtidens energisystem ska ha låga utsläpp, särskilt av växthusgaser, samtidigt som de inte ska använda stora ytor och därmed hota biologisk mångfald. Dessutom ska de vara både stabila och flexibla så vi kan få energi precis när vi behöver. De gamla energilösningarna med fossila bränslen ger stora miljöproblem och omvandlingen till ett nytt mer hållbart energisystem ger utmaningar som är viktiga att känna till. Under kursen går vi igenom gamla och nya miljöproblem i ett energiperspektiv och kopplar dem till både svenska miljömål och globala mål. Vi tror att när ni vet orsaker och detaljer har ni möjlighet att föreslå bra lösningar som färdiga civilingenjörer.

Föreläsningar varvas med debatt, statistikövning och en längre rapport där du på egenhand tar fram en hållbar energilösning för ett helt land och räknar på och diskuterar vilka miljöförbättringar det blir.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen!

Vi ses i den 31 augusti kl. 8:15 i Loftets stora bankettsal på SLU.

Mvh Stina Drakare, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0069-10092 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0069

Läsåret 2023/2024

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10420)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10174)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10255)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10200)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterierna finns som pdf i Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Kemi
Kurskod: KE0069 Anmälningskod: SLU-10092 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 33%