Ny sökning
LB0066

Project based research training

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0066-30118 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0066

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-51000)

2022-06-07 - 2022-08-29

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-40046)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-M3118)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-20053)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-M2053)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-10123)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Project based research training (LB0066-M1123)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Project based research training (LB0066-40058)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Project based research training (LB0066-M4058)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Project based research training (LB0066-30146)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Project based research training (LB0066-20079)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Project based research training (LB0066-10155)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Project based research training (LB0066-40006)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Project based research training (LB0066-30007)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Project based research training (LB0066-20007)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Project based research training (LB0066-10011)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Project based research training (LB0066-40007)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Project based research training (LB0066-30007)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Project based research training (LB0066-20008)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Project based research training (LB0066-10019)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Project based research training (LB0066-40101)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Project based research training (LB0066-30129)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Project based research training (LB0066-20100)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Project based research training (LB0066-10131)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Project based research training (LB0066-40046)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

LB0066 Project based research training, 15,0 Hp

Project based research training

Ämnen

Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom lantbruksvetenskap eller trädgårdsvetenskap, samt Engelska B.

Mål

Studenten får insikt i forskningsarbete genom att arbeta med ett projekt inom en forskargrupp. Studenten får möjlighet att praktiskt använda vissa metoder inom forskargruppens arbetsområde genom att arbeta med en specifik forskningsuppgift. Studenten ska även arbeta med teorin bakom olika metoder för att kunna förstå dess möjligheter och begränsningar.Efter kursen skall studenten:

- kunna använda några metoder inom jordbruksforskning

- förstå den teoretiska bakgrunden till de använda metoderna

- kunna presentera sina resultat I form av en vetenskaplig artikel

- ha insikt i forskningsprocessen och en forskargrupps arbetssätt

Innehåll

Ramen för kursen är ett individuellt projekt. Före kursen ska studenten identifiera vilket forskningsområde eller vilken metod han/hon vill lära sig mer om. Studenten kontaktar kursledaren och en representant för en forskargrupp. I början av kursen identifieras ett individuellt projekt, inom forskargruppens område, av studenten och en utsedd handledare och en tidsplan görs. Studenten får en introduktion till det aktuella laboratoriets eller försöksfältets specifika arbets- och säkerhetsrutiner. Efter en tids handledning kring de aktuella metoderna, arbetar studenten mer självständigt kring sitt projekt. Litteraturstudier med anknytning till projektet inkluderas i arbetet. Projektet avslutas genom att en rapport skrivs och genom att hålla ett föredrag för forskargruppen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenten ska aktivt ha tagit del av forskargruppens arbete. En rapport ska skrivas på engelska i form av en vetenskaplig artikel till denna fogas en diskussion kring de använda metodernas möjligheter och begränsningar. Dessutom ska studenten hålla ett seminarium om resultaten från projektet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kommer att öka studentens förståelse för forskningsarbete och några specifika metoder. Det utförda arbetet kan vara lämpligt som en förstudie till ett kommande mastersarbete.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för växtförädling och bioteknik Institutionen för växtskyddsbiologi Hortikultur Agrosystem Lantbrukets byggnadsteknik Landskapsarkitektur Landskapsutveckling Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU jordbruk och landsbygd

Betygskriterier

LB0066 - Project based research training, 15.0 credits

Course assessment criteria

Objectives:
The student will gain an insight into research by working with a project in close association with a research group. The student will be able to train, in practice, how to apply some of the methods used by the research group in order to solve a specific problem. The student will also study the theory behind the methods in order to understand the limitations and possibilities of them.

Learning outcome

3: Pass

4: Pass with Credit

5: Pass with Distinction

The practical use of research methods

The student is able to apply and use some methods used in agricultural research

Theoretical background of research methods

The student understands the theoretical background of some methods used in agricultural research

As for grade 3 and;

The student is able to discuss advantages, disadvantages and limitation with some methods used in agricultural research

As for grade 4 and;

The student is able to compare advantages for different methods when applied at various research questions

Writing a scientific paper

The student is able to present results in the form of a scientific paper

The research process

The student has an insight in the research process and the work of a research group

For grade 3 the student must reach grade 3 for all learning outcomes

For grade 4 the student must reach grade 3 for all learning outcomes plus grade 4 for the learning outcomes where 4 can be reached

For grade 5 the student must reach grade 3 for all learning outcomes plus grade 5 for the learning outcomes where 5 can be reached

Litteraturlista

  1. Literature Kommentar: Since this course is based on individual project work there is no common list of literature. The supervisors of the different projects suggests appropriate literature for the students.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0066 Anmälningskod: SLU-30118 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%