Ny sökning
LB0102

Kvalificerad agronompraktik 2

Kursens ger studenten en djupare förståelse samt jämförande i kvalificerade arbetsuppgifter inom organisationer kopplade till de agrara näringarna och den framtida yrkesrollen som agronom, genom praktisk färdighetsträning. Under ungefär 80 procent av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. De studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare på arbetsplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden analyserar och sammanfattar studenterna sina erfarenheter samt redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Analysen omfattar en redogörelse av företagets roll, arbetsuppgifter, arbetsvillkor och hållbarhetsfrågor. Studenten reflekterar även över kopplingen mellan utbildning och arbetsuppgifter samt jämför erfarenheter från tidigare praktikplatser.


I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig presentation samt professionellt förhållningssätt.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0102-30054 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0102

Läsåret 2023/2024

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50016)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10076)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50053)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30221)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10265)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50007)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30015)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10018)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50047)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30084)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10089)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50079)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30233)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10243)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50027)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30192)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10226)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0102 Anmälningskod: SLU-30054 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%