Ny sökning
LB0104

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0104-40078 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0104

Läsåret 2020/2021

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104-40129)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104-40139)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104-40043)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LB0104 Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap, 7,5 Hp

Applied law for the Rural Enterprises with method knowledge

Ämnen

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Metod 3,5 0102
Tillämpad juridik 4,0 0103

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne:
Kurskod: LB0104 Anmälningskod: SLU-40078 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%