Ny sökning
LB0128

Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion

*Ämnesmässigt innehåll: *


Kursen ger en helhetsbild av dagens växtodlingssystem samt deras utvecklingsmöjligheter, risker och hot de ställs inför. Kursen behandlar praktisk tillämpning och integrering av precisionsteknologi i modern växtodling inklusive bakomliggande teorier och kunskapsbehov. Detta inkluderar omvandling och visualisering av data som stödjer beslutsfattande och implementering genom dataanalys.


Dessutom ingår en introduktion till livscykelanalys (LCA) med definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet, samt jämförelse med andra metoder för hållbarhetsutvärdering och diskussioner om tillämpning och tolkning av resultat från LCA och andra hållbarhetsanalyser.


Aktuella problem med relevans för hållbar utveckling diskuteras och beskrivs utifrån ett systemperspektiv som inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. Det diskuteras olika lösningar samt hur olika produktionssystem och deras hållbarhet kan påverkas av olika faktorer.


I kursen tas upp hur lantbruket påverkas av nationell såväl som EUs jordbrukspolitik, globala händelser och handel, världsmarknads priser, klimatförändringar, m.m.


*Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: Litteraturstudier, föreläsningar, uppgifter, studiebesök, projektarbete, seminarier/redovisningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: kritiskt tänkande, systemtänkande, problemlösning, digital kompetens, teknikanvändning, muntlig och skriftlig kommunikation.


Följande moment är obligatoriska:


Samverkan med det omgivande samhället sker genom studiebesök och gästföreläsare verksamma inom området.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0128-30296 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0128 Anmälningskod: SLU-30296 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%