Ny sökning
LK0248

Landskapsarkitekten i praktiken

Kursen ges inom ramen för Landskapsarkitektprogrammet på Ultuna med syftet att genom arbetsplatsförlagd undervisning ge studenten en djupare förståelse för yrket och dess förutsättningar. Under praktiken tillämpar studenten kunskaper förvärvade från utbildningen och ges samtidigt utrymme att reflektera över landskapsarkitektens yrkesroll utifrån egna praktikerfarenheter. I seminarieform träffas studenterna och presenterar respektive praktikplats för varandra. Genom en skriftlig rapport beskriver studenten en för landskapsarkitektyrket typisk arbetsplats samt dess roll och uppgifter i samhället.

Kursvärderingen är avslutad

LK0248-10136 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0248

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20066) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40072) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30166) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20097) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10182) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40027) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30039) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20029) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10043) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40042) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30061) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20045) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10070) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40056) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30068) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20054) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10075) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40092) 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30118) 2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20087) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10118) 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40135) 2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30239) 2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20136) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10289) 2015-08-31 - 2015-10-30

LK0248 Landskapsarkitekten i praktiken, 15,0 Hp

The landscape architect profession in practice

Kursplan fastställd

2014-12-17

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur samt kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Syftet är att genom arbetsplatsförlagd undervisning ge studenten en djupare förståelse för yrket och dess förutsättningar.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva, en för landskapsarkitektyrket typisk arbetsplats, dess roll och uppgifter i samhället och redovisa det i skriftlig rapport

Färdighet och förmåga
- tillämpa sina från utbildningen relevanta förvärvade kunskaper i ett självständigt praktiskt arbete på en arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera utifrån egna praktikerfarenheter över landskapsarkitektens yrkesroll på arbetsplatsen och i samhället.

Innehåll

Kursen är under 8-10 veckor, förlagd till en arbetsplats där studenten under handledning arbetar med arbetsuppgifter vanligt förekommande inom landskapsarkitektyrket. I slutet av kursen lämnar studenten in en skriftlig rapport på ca 10 sidor (exkl bilder) om praktikperioden. I samband med det arrangeras ett obligatoriskt seminarium där studenterna presenterar och diskuterar sina erfarenheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden. Godkänd skriftlig rapport och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution förmedlar praktikplatserna. För att garantera kvalitén på praktikplatserna skrivs avtal med de företag/förvaltningar som tillhandahåller platser.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0050 + LK0124, LK0167
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0248 Anmälningskod: SLU-10136 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%