Ny sökning
LK0252

Studio - Landscape architecture and urban space

Studiokursen har stadens offentliga rum som tema vilket innefattar både formella och informella stadsrum. Tonvikten är att analysera och utforma ett komplext stadsrum. Under de senaste åren har kursen arbetat med torg som är under utveckling, i olika svenska städer. Uppgiften är baserad på ett program som definierar olika krav på platsen. En gemensam exkursion görs till platsen.

Tidigare inlärda landskapsmetoder för beskrivning, analys och tolkning av platser används och fördjupas, och alternativa metoder presenteras för designprocessen mot ett utarbetat förslag. Studenterna ska medvetet relatera till platsens förhållanden och effekter på olika aspekter av hållbar utveckling.

Kursen behandlar muntlig, visuell och kommunikation i text samt praktisk och teoretisk kunskap om hur man kommunicerar en idé. Arbete i studioformatet innebär också att studenterna förväntas vara aktiva i konstruktiva diskussioner och kritik gentemot andra studenters förslag.

Welcome to the course Studio - Landscape Architecture and Urban Space!
We look forward to seeing you on Campus again! We are grateful to have access to the studio again as it is a Studio course.
When you register for the course, at Ladok, you get access to the course's Canvas page.
If you are not going to take the course, it is important that you rebid on www.antagning.se and let a student on the reserve list get your place.
This year we will work with an urban space in Enköping. The second day of the course, November 3rd, we´ll do a site visit, you arrange the trip to Enköping yourself. More information is available at Canvas.

Best regards
Anna, Thorbjörn and Sofia

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för LK0252

Läsåret 2021/2022

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-M2065) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20095) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20028) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20044) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20052) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20084) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20137) 2015-10-31 - 2016-01-17

LK0252 Studio - Landscape architecture and urban space, 15,0 Hp

Studio - Landscape architecture and urban space

Kursplan fastställd

2014-12-17

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Presentation, gestaltningskoncept 5,00 1002
Presentation, gestaltningsförslag 5,00 1003
Slutpresentation, gestaltningsförslag 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i landskapsarkitektur och / eller arkitektur med minst 45 hp studio- eller projektkurser. Kunskaper som motsvarar engelska 6.

Mål

---

Innehåll

---

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

---
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

---

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0117, LK0115 samt LK0098. LK0127
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) What an architecture student should know
Författare: J. Krupinská
ISBN: 9780415702331
Kommentar: Ch 5 The design process You can find the whole book on Internet as a pdf
2) Rethinking Landscape – a critical reader
Författare: I. Thompson
Kommentar: Ch 2, Pluralism and trivalent design The literature is distributed before the course starts. Please contact the course coordinator if you need access to the literature earlier.
3) Field guide to life in urban plazas: A study in New York City
Författare: E. Schlickman, A. Domlesky
Kommentar: The literature is distributed before the course starts. Please contact the course coordinator if you need access to the literature earlier.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0252 Anmälningskod: SLU-20065 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%