Ny sökning
LK0281

Trädgårdar i vård, introduktionskurs

Målet med kursen är att ge en introduktion till hur trädgårdar kan användas inom vård, omsorg och rehabilitering. Kursen är till för dig som vill utveckla trädgårdsrum som erbjuder meningsfulla aktiviteter för människor i behov av särskilt stöd och är väl anpassade till specifika verksamheter och målgrupper. Det ges en introduktion i forskningsläget kring naturens potentiella roll för människans hälsa och välbefinnande. Kursen ges dagtid på halvdistans med en gruppträff på Alnarp och resten på Zoom.

Information från kursledaren

Kursintroduktion
Välkomna till kursstart den 6 september klockan 9.00 i Zoomklassrummet. Länk till Zoomklassrummet har skickats till alla antagna via mail. Samma länk gäller till den frivilliga föreläsningen klockan 9.00 den 3 september då Helle Nebelong kommer att presentera trädgårdar gestaltade till olika målgrupper. Hör av dig om du har frågor! Anna

Välkommen till kursen!
I år kommer kursen Trädgårdar i vård att genomföras helt och hållet digitalt, via zoom. Därför är det viktigt att du installerar och testar zoom innan kursstart. Länk: Nu har du som student tillgång till mötesverktyget Zoom | Studentwebben (slu.se)

Det kommer att vara obligatoriska träffar på zoom följande dagar: • 6, 7, 8 september 2021 • 11, 12, 13 oktober 2021 • 10-11 januari 2022. Vi skriver också in 1-3 december för eget arbete i schemat. Den 1-3 december är egentligen frivilliga, men för en del studenter, som exempelvis arbetar parallellt med att de går kursen, kan det vara bra att kunna visa för arbetsgivaren att det behövs möjlighet att avsätta tid för kursen på arbetstid.

Dessutom erbjuds föreläsningar/seminarier på kursen klockan 9-12 den 3 september samt klockan 13-16 den 1 december. Dessa moment är inte obligatoriska.

I kurshandledningen, som finns länkad under flik litteraturlista nedan, finns information om kursens innehåll och upplägg samt betygskriterier och litteraturförteckning. Detaljerat schema finns i grön ruta i listen till höger. Hör av dig om du har frågor: anna.bengtsson@slu.se

Fortsatt trevlig sommar! Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0281-10322 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0281

Läsåret 2023/2024

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10256)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10254)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10175)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10277)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10283)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Trädgårdar i vård, introduktionskurs (LK0281-10139)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Litteraturlista

  1. Kurshandledning, betygskriterier och kurslitteratur [Kurshandledning, betygskriterier och kurslitteratur] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0281/10322.2122/Kurshandledning_LK0281_2021.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0281 Anmälningskod: SLU-10322 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%