Ny sökning
LK0313

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik

This course is a critical introduction to the history, theory, and practice of landscape architecture. It is intended for masters-level students in the landscape architecture professional program and beginning students in the Master in Sustainable Urbanization. Space permitting, the course is also open to students enrolled in any other master program at SLU or another Swedish university. Because of its international makeup it is conducted in English.

Welcome to the course Landscape architecture: History, theory and practice! (updated 2021-08-30)

The course introduction and roll call is on tuesday, on zoom, as you can see in the schedule (see schedule for link)

You have to attend the course introduction in order to be registered on the course - this will be done after the roll call, and you can not register yourself.

You will find a preliminary schedule here on the course website, with dates for the seminars and workshops.

For all new master-students please take part in the Welcome activities. See link below.

https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/welcome-activities-and-roll-call-in-uppsala/

Along with the schedule you will find a list with literature. As indicated in the schedule, there is time on Monday and Tuesday to prepare for the first seminar, before task P1 is assigned.

See you in August!

Gudrun, Vera, Anna

Kursvärderingen är avslutad

LK0313-10116 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0313

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-M1116) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10178) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10034) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik (LK0313-10054) 2018-09-03 - 2018-11-05

LK0313 Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik, 15,0 Hp

Landscape architecture: History, theory and practice

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering och/eller kulturgeografi och/eller samhällsplanering samt Engelska 6 eller antagen till Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Att ge djup förståelse för olika teorier och synvinklar inom landskapsarkitektur och design genom historien och deras relation till landskapsarkitektur i praktiken.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och att skriva en uppsats. Föreslagen litteraturlista omfattar historiska och samtida utövande inom landskapsarkitektur, designteori och landskapsarkitektur/arkitekturteori. En studieresa till en stad eller plats i Europa, och besök i Uppsala-Stockholm ingår i kursen. Olika ämnen kommer att diskuteras i seminarieform.

Studenterna kommer att producera en konceptuell design som reflekterar över diskuterade teorier och historiska fallstudier.

Studenterna kommer att producera en analytisk text med en kritisk bedömning av ett valt landskapsarkitekturprojekt. Studenterna kommer att skriva en reflekterande text om sin egen syn som designer i förhållande till givna föreläsningar, studiebesök, litteratur och seminarier. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt kritiskt tänkande och tillverkning av grafisk kommunikation som skisser, foton, figurer och diagram.

Exkursioner, studiebesök, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga arbeten, konceptuell design och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studiebesök finansieras av studenten. Information om kostnaderna kommer att vara tillgängliga på kurshemsidan 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0249
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Landscape (Abingdon, UK: Routledge, 2007)
Författare: Wylie, John
3) Seminar 1: Introduction to Landscape Theory
Kommentar: For this seminar meeting you must read: Ian H. Thompson, ‘The role of theory,’ in Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology (New York: Routledge, 2017), pp. 37-53 (Will be available on Canvas). John Wylie, Landscape (Abingdon, UK: Routledge, 2007), chapter 1. In addition you should read (or skim): Marc Antrop, ‘A brief history of landscape research,’ in The Routledge Companion to Landscape Studies ed. Peter Howard et al. (Abingdon UK: Routledge, 2018), pp. 1-15 (Canvas). Susan Herrington, On Landscapes (New York: Routledge, 2009) (Canvas).
4) Seminar 2: Landscape and ‘New’ Cultural Geography
Kommentar: For this seminar meeting you must read: John Wylie, Landscape (Abingdon UK: Routledge, 2007), chapter 3. Stephen Daniels and Denis Cosgrove, ‘Iconography and Landscape’ in The Iconography of Landscape ed. S. Daniels and D. Cosgrove (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 1-10 (Canvas). In addition you should read (or skim): J. S. Duncan and N. Duncan, ‘(Re)reading the Landscape,’ Environment and Planning D: Society and Space 62, no. 2 (1988), pp. 117-126 (Canvas).
5) Seminar 3: Beyond Landscape Representation
Kommentar: For this seminar meeting you must read: John Wylie, Landscape (Abingdon UK: Routledge, 2007), chapter 4. Emma Waterton, ‘More-than-representational Landscapes,’ in The Routledge Companion to Landscape Studies ed. Peter Howard et al. (Abingdon UK: Routledge, 2018), pp. 91-101 (Canvas). In addition you should read (or skim): Don Mitchell, ‘There’s No Such Thing as Culture: Towards a Reconceptualization of the Idea of Culture in Geography,’ Transactions of the Institute of British Geographers 20, no. 1 (1995), pp. 102-116 (Canvas). Kenneth Olwig, ‘Recovering the Substantive Nature of Landscape,’ Annals of the Association of American Geographers 86, no. 4 (1996), pp. 630-653 (Canvas).
6) Seminar 4: Phenomenology of Landscape
Kommentar: For this seminar meeting you must read: John Wylie, Landscape (Abingdon UK: Routledge, 2007), chapter 5. Hayden Lorimer, ‘Surfaces and Slopes,’ Performance Research 17, no. 2 (2012), pp. 83-86 (Canvas). In addition you should read (or skim): Tim Ingold, ‘The Temporality of the Landscape,’ World Archaeology 25, no. 2 (1993), pp. 152-171. Hayden Lorimer, ‘Cultural Geography: The Busyness of Being “More-than-representational,”’ Progress in Human Geography 29, no. 1 (2005), 83-94 (Canvas). John Wylie, ‘Landscape and phenomenology,’ in The Routledge Companion to Landscape Studies ed. Peter Howard et al. (Abingdon UK: Routledge, 2018), chapter 10 (Canvas).
7) Seminar 5: Landscape as a Eurocentric Concept
Kommentar: For this seminar meeting you must read: D. Friess and T. Jazeel, ‘Unlearning “landscape,”’ Annals of the Association of American Geographers 107, no. 1 (2017), pp. 14-21 (Canvas). Jala Makhzoumi, ‘Landscape in the Middle East: An Inquiry,’ Landscape Research 27, no. 3 (2002), pp. 213-228 (Canvas). In addition you should read (or skim): Tariq Jazeel, Postcolonialism (Abingdon UK: Routledge, 2019), chapter 5 (Canvas). You’re also strongly encouraged to read chapters 2 and 6 of John Wylie’s (2007) Landscape.
8) Additional resources
Kommentar: John Wylie, Landscape Architecture: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2014). Rebecca Solnit, A field guide to getting lost (Edinburgh: Canongate Books, 2017). Additional resources will be available on canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0313 Anmälningskod: SLU-10116 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%