Ny sökning
LK0314

Studio - Large scale landscape project

Studiokursen är uppbyggd kring ett infrastrukturprojekt någonstans i Sverige. Det rör transporter och kan vara väg- eller järnvägsprojekt. I en inledande gruppuppgift studeras ett landskap och en situation som kan återfinnas på flera olika ställen i landet. Utifrån ett framtida scenario studeras olika lokaliseringar och utformningar av en planerad ny infrastruktur. En metod för landskapskaraktärisering som bygger på den europeiska landskapskonventionens begrepp tillämpas i gruppuppgiften. I den efterföljande individuella gestaltningsuppgiften väljer du vad du vill undersöka. Det kan vara en alternativ lokalisering av en väg, utformning av ekodukter, vägslänter eller något annat som intresserar dig med relevans för kursen och projektet. Föreläsningar, temadagar och litteraturseminarier fördjupar och problematiserar frågor som rör landskap, ekologi, historia och hållbarhet. En studieresa (två, tre dagar) i Sverige visar konkreta exempel på storskaliga landskapsförändringar. Resekostnader står studenten för. Kursen ges på engelska.

2020-12-18

Timetable and info

There is now a timetable for the course here on the course page. It´s preliminary, but dates for different "hand ins" should be correct, most of the lectures too, but changes may occur and lecterus can be added. Complete timeshedule will be presented when the course start.

As written before, there will be distant teaching on Zoom. However we strongly recommend you to visit the area (see below) using bus 809 for example, and avoiding rush hours during the course.

The project will be about the landscape and road 282 from Uppsala to Almunge east of Uppsala. The first part of the course you will work in groups with a landscape character analysis and new "traffic concept". In the second part you will work individually with a design question based on the groups analysis and concept.

REMEMBER to answer yes or no when you are offered a seat in the course.

Merry Christmas and Happy 2021!

/Tomas Eriksson

2020-11-24
Welcome, info and literature list
Hello and a warm welcome to Studio Large scale landscape project.

There will be a literature list in the end of this message, but first some general information.

Due to the corona situation the course will be implemented through distance teaching through zoom-meetings and lectures etc. Most of you are familiar with this concept by now. Because of that we are not planning a joint fieldtrip to Kiruna or elsewhere. Some modified fieldtrip assignments are planned instead.

About the number of seats in the course. If you have a seat in the course but you intend NOT TO ATTEND the course, MAKE SURE TO SAY NO to that seat and give the seat to another student. The week before the course start you can register. Do that! Keep yourself uppdated here on the course page. More info will follow.

All the best/Tomas Eriksson

Here follows the literature list:

Literature list This list contains compulsory literature that will be discussed in seminars or needed in assignments in order to pass the course. The literature of the two first seminars are books that needs two be purchased or borrowed, the rest are pdf:s handed out on Canvas or found on internet. Additional reading will be suggested during the course and available on canvas or internet.

Literature seminar- "Landscape analysis". First week of the course!

Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, J. & Nellemann, V. (2017). Landscape Analysis: Investing the Potential of Space and Place.

• Chapter 1, Landscape change and the need for analysis, pp 1-17

• Chapter 2, Framing analysis: values, experts and citizens pp 18-32

• Chapter 7, Site selection and landscape potential, pp 129-152

• Chapter 8, Impact assessment and future studies, pp 153-175

Choose one of these articles on Canvas or Internet

* Antonsson, H. (2011). “The treatment of landscape in a Swedish EIA process”. Environmental Impact Assessment Review 31(2011): 195-205.

* Brunetta, G. and A. Voghera (2008). "Evaluating Landscape for Shared Values: Tools, Principles, and Methods." Landscape Research 33(3): 71-87.

* Butler, A. (2018). Landscape assessment as conflict and consensus. In Defining Landscape Democracy: A Path to Spatial Justice. Eds Egoz, S, Jörgensen, K. & Ruggeri, D. Cheltenham, UK, Edward Edgar Publishing Limited: pp 85-95.

* Dakin, S. (2003). "There's more to landscape than meets the eye: towards inclusive landscape assessment in resource and environmental management." The Canadian Geographer 47(2): 185-200.

* Fairclough, G. and P. Herring (2016). "Lens, mirror, window: interactions between Historic Landscape Characterisation and Landscape Character Assessment." Landscape Research 41(2): 186-198.

* Papmehl-Dufay, L. (2015). “Places that matter. Megalithic monuments form a biographical perspective” In Landscape Biographies. Geographical, Historical and Archaeological perspectives in the production and Transmission of Landscapes. Eds. Kolen, J., Renes, H. & Herman, R. Amsterdam University Press. pp 143-165 (available as ebook via library - https://www.jstor.org/stable/j.ctt15r3x99)

Literature seminar – "Design"

Lawson, B. (2005). How Designers Think: The design process demystified. 4th edition.

• Chapter 3 Route maps of the design process, pp 31-52

• Chapter 4 The components of design problems, pp 53-62

• Chapter 5 Measurements, criteria and judgement in design, pp 63-82

• Chapter 6 A model of design problems, pp 83-111

• Chapter 7 Problems, solutions and the design process, pp 112-128 Literature seminar – Field trip (work in progress – not ready – will be on canvas or internet)

Literature when working with your assignments/projects – on canvas

* Trafikverket (2018). Landscape as an Arena: Integrated Landscape Character Assessment-Method Description

* Trafikverket (2014) Strategic Choice of Measure: A new step for planning of transport solutions

References – not compulsory

About maps

* Brodersen, L. (2001) Maps as communication. Kort- og Matrikelstyrelsen (https://ftp.space.dtu.dk/pub/stenseng/Kms-tech-rap/Maps_as_Communication_-_Theory_and_Methodology_in_Cartography.pdf)

* Wood, D. (2010) Rethinking the power of maps. The Guilford Press: Chapter 2, pp 39-52.

Kursvärderingen är avslutad

LK0314-30132 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0314

Läsåret 2019/2020

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30038) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio - Large scale landscape project (LK0314-20034) 2018-11-06 - 2019-01-20

LK0314 Studio - Large scale landscape project, 15,0 Hp

Studio - Large scale landscape project

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Landskapskaraktärsanalys 7,50 1002
Gestaltningsförslag 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering och/eller geografi och/eller landskaps- eller urbanekologi och/eller vatten-miljö teknik och/eller geoteknik och/eller stadsbyggnadsteknik och Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

-

Innehåll

-

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0253
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0314 Anmälningskod: SLU-30132 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%