Ny sökning
LV0114

Human nutrition och fysiologi

2020-11-08
Link for Zoom link Monday 9/11
Hi everybody, The lectures about Fat and protein by Michael Fridén on Monday 9/11 (tomorrow) is via the following Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/62682991376 Meeting ID: 626 8299 1376 Best Ali

2020-10-26
Lecures in Zoom information
Hi Everybody, Welcome to the course in Human Nutrition and Physiology. We start on Monday 2/11 at 09:15. To follow the recommendation regarding COVID-19 in Uppsala region, we will have all lectures which are highlighted on schema in Yellow in Zoom. Virtual lecture room: https://slu-se.zoom.us/j/68554830893 For other lectures highlighted in brown (by Roger Olsson) you will have more information soon during this week. Please don’t hesitate to ask me if you have any question! Best Ali

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LV0114

Läsåret 2019/2020

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20157), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

LV0114 Human nutrition och fysiologi, 15,0 Hp

Human Nutrition and Physiology

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå, varav 60 hp livsmedelsvetenskap.


Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Innehåll

Översättning till svenska läggs till senare.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skrivning, godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete, godkända seminarier och övningar, samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 5 hp djurfysiologi, 5 hp cellbiologi och 10 hp biokemi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Introduction to Human Nutrition second edition
Författare: Michael J. Gibney
ISBN: 9781405168076
Kommentar: It is a recommended. However the lectures are not just limited to this book. The book is available on line.
2) Textbook of Medical Physiology 13th edition
Författare: Guyton and Hall
ISBN: 9781455770052
Kommentar: It is recommended. However the lectures are not just limited to this book.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0114 Anmälningskod: SLU-20157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%