Ny sökning
MP0001

Plats, aktivitet och individens utveckling

Place is important for human health, well-being and development. The course focuses on general principles regulating our use of space and the way the relationship with place evolves dynamically over the lifespan. Special attention is given to the role of natural elements for restorative activity and formation of emotional bonds to specific places and to nature at large. The course consists of theoretical studies as well as practical exercises.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för MP0001

Läsåret 2022/2023

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-M1014)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-10290)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-M1290)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-10183)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

MP0001 Plats, aktivitet och individens utveckling, 15,0 Hp

Place, Activity and Human Development

Ämnen

Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att förmedla en psykologisk förståelse för hur människors känslomässiga band till olika platser utvecklas genom livet med särskilt fokus på boende och bostadsområden.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- beskriva vad som är karaktäristiskt för platsrelaterade aktiviteter som äger rum i grön miljö och de psykologiska principer som reglerar detta agerande

- ange generella förändringar i formerna för samspel mellan människa och miljö under livsloppet

- analysera hur människor utvecklar känslomässiga band till specifika platser

samt att kunna förstå boendemiljöns betydelse för identitet

- diskutera vilken betydelse människors relation till platser kan ha vid förändring av miljöer och planeringsprocesser.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretiska studier i aktuellt ämne med workshops och uppgifter för att undersöka följande teman:

Hur människor använder utomhusmiljön och vilka funktioner den har i deras vardagsliv. I fokus står miljöer för enskildhet och vila, liksom rörelse och skapande; i trädgårdar, på bostadsgårdar, parker och torg. Viktiga begrepp är "kreativitet", "självreglering" och "personligt utrymme".

Hur platser får mening. Vi uppmärksammar hur åtkomsten av favoritplatser i barndomen kan betraktas som en förelöpare till hemkänsla. Viktiga begrepp är "plats anknytning", "plats identitet" och "social sammanhållning".

Vilken betydelse människors relationer till plats får vid förändringar som flytt, ombyggnation och naturkatastrof.Specifikationer för inlämningsuppgifter ges vid kursstart. Ett visst antal seminarier samt workshops och presentationer är obligatoriska.I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska träffar på campus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i ett urval av workshops/seminarier och framgångsrikt slutförande av uppgifter. Godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska digitala träffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0280

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Course Literature - Place, Activity and Human Development (MP0001)

There may be some additional literature.

**T****extbook: **Manzo, L. C. & Devine-Wright, P. *(2013). Place attachment: Advances in theory, methods and applications, *Routledge, Oxon. (At the library it is available for 3 users (seven days) and 3 copies at the shelf).

**Block I – Defining place relationships
**

Giuliani, M. V. (2003). Theory of attachment and place attachment. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds.), *Psychological theories for environmental issues *(pp. 137-170). Adelshot: Ashgate.

Jeffres, L. W., Bracken, C. C., Jian, G., & Casey, M. F. (2009). The impact of third places on community quality of life. Applied research in quality of life, 4(4), 333-345. Chicago

Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental Psychology, 31, 207-230. doi:10.1016/j.jenvp.2010.10.001

Lewicka, M. (2013). Place inherited or place discovered? Agency and communion in people- place bonding. Estudios De Psicologia, 34(3), 261-274.

Manzo, L. C. (2003). Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places. In Journal of Environmental Psychology, 23(1), 47– 61. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00074-9.

Rosenbaum, M. S., Ward, J., Walker, B. A., & Ostrom, A. L. (2007). A cup of coffee with a dash of love: An investigation of commercial social support and third-place attachment. Journal of Service research, 10(1), 43-59. Chicago

Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1-10. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006

Scannell, L., & Gifford, R. (2013). The Psychology of Place Attachment. In R. Gifford (Ed.), *Environmental Psychology: Principles and Practice *(Fifth edition ed., pp. 272-295). Victoria: Optimal Books.

Scannell, L., & Gifford, R. (2014). Comparing the theories of interpersonal and place attachment. In *Place attachment: advances in theory, methods and applications *(pp. 23-26).

Seamon, D. (2013). Place attachment and phenomenology: The synergistic dynamism of place. In *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 11- 22): Taylor and Francis.

Twigger-Ross, C., Bonaiuto, M., & Breakwell, G. (2003). Identity theories and environmental psychology. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds.), *Psychological theories for environmental issues *(pp. 203-233). Aldershot: Ashgate.

William, D. R. (2013). “Beyond the Commodity Metaphor,” Revisited. Some Methodological Reflections on Place Attachment Research. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 178-190). London: Routledge.

**Block II – The making of home across life span
**

Bartos, A. E. (2013). Children sensing place. Emotion, Space and Society, 9(1), 89-98. doi:10.1016/j.emospa.2013.02.008

Bengtsson, A., & Carlsson, G. (2013). Outdoor environments at three nursing homes- qualitative interviews with residents and next of kin. Urban Forestry & Urban Greening, 12(3), 393-400. doi:10.1016/j.ufug.2013.03.008

Childress, H. (2004). Teenagers, Territory and the Appropriation of Space Childhood, 11(2), 195-205. doi:https://doi.org/10.1177/0907568204043056

Chawla, L. (2020). Childhood nature connection and constructive hope: A review of research on connecting with nature and coping with environmental loss. People and Nature, 2(3), 619-642. doi:https://doi.org/10.1002/pan3.10128

Clark, C., & Uzzell, D. L. (2002). The affordances of the home, neighbourhood, school and town centre for adolescents. Journal of Environmental Psychology, 22(1), 95-108.

Lewicka, M. (2013). In search of roots: Memory as enabler of place attachment. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 49-60). London: Routledge.

Mihaylov, N., & Perkins, D. D. (2013). Community Place Attachment and its Role in Social Capital Development. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 61-74). London: Routledge.

Moore, J. (2000). Placing home in context Journal of Environmental Psychology, 20(3), 207- 217. doi:http://dx.doi.org/10.1006/jevp.2000.0178

Morgan, P. (2010). Towards a developmental theory of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 11-22. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.07.001

Nordström, M. (2014). Young People’s Attachment to Place. In E. Edgerton, O. Romaice, & K. Thwaites (Eds.), *Bridging the Boundaries. Human Experience in the Natural and Built Environment and Implications for Research, Policy, and Practice, Advances in People- Environment Studies *(Vol. 5). Boston: Hogrefe Publishing.

Wells, N. M., & Lekies, K. S. (2006). Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature Experiences to AdultEnvironmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1), 1-24. https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.16.1.0001

**Block III – Homelessness, place disruption, challenges and renegotiation of bonds
**

Devine-Wright, P. (2013). Dynamics of Place Attachment in a Climate Changed World. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place attachment: Advances in theory, methods and applications *(pp. 165-177). London: Routledge.

Fried, M. (2000). Continuities and discontinuities of place Journal of Environmental Psychology, 20(3), 193-205. doi:http://dx.doi.org/10.1006/jevp.1999.0154

Gustafson, P. (2014). Place attachment in an age of mobility. In L. C. Manzo & P. Devine- Wright (Eds.), *Place attachment: Advances in theory, methods and applications *(pp. 37-48). London: Routledge.

Manzo, L. C. (2013). Exploring the shadow side: Place attachment in the context of stigma, displacement, and social housing. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 178-190): London: Routledge.

Manzo, L. C., Kleit, R. G., & Couch, D. (2008). "Moving three times is like having your house on fire once": The experience of place and impending displacement among public housing residents. Urban Studies, 45(9), 1855-1878. doi:10.1177/0042098008093381

Nanninga, C. S., Meijering, L., Schönherr, M. C., Postema, K., & Lettinga, A. T. (2015). Place attachment in stroke rehabilitation: A transdisciplinary encounter between cultural geography, environmental psychology and rehabilitation medicine. Disability and Rehabilitation, 37(13), 1125-1134. doi:10.3109/09638288.2014.955136

Scannell, L., & Gifford, R. (2017). The experienced psychological benefits of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 51, 256-269. doi:10.1016/j.jenvp.2017.04.001

Thompson Fullilove, M. (2013). “The Frayed Knot”. What Happens to Place Attachment in the Context of Serial Forced Displacement? In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 141-153). London: Routledge.

Wildish, B., Kearns, R., & Collins, D. (2016). At home away from home: visitor accommodation and place attachment. Annals of Leisure Research, 19(1), 117-133. doi:10.1080/11745398.2015.1037324

Block IV – From theories on place attachment to practice: Housing projects, alternative dwellings and neighbourhoods

Bonaiuto, M., & ALves, S. (2012). Residential places and neighborhoods: Towards healthy life, social integration and reputable residence. In S. D. Clayton (Ed.), *The Oxford Handbook of environmental and conservation psychology *New York: Oxford.

Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2009). The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. Sustainable Development. doi:0.1002/sd.417

Frumkin, H. (2003). Healthy Places: Exploring the Evidence. American Journal of Public Health, 93(9), 1451-1456.

Hartig, G., Johansson, G., & Kylin, C. (2003). Residence in the Social Ecology of Stress and Restoration. Journal of Social Issues, 59(3), 611-636. doi:10.1111/1540-4560.00080

Hester, R. T. J. (2013). Do Not Detach! Instructions From and For Community Design. In L. C. Manzo & P. Devine-Wright (Eds.), *Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications *(pp. 191-206). London: Routledge.

Malone, K. (2013). “The future lies in our hands”: children as researchers and environmental change agents in designing a child-friendly neighbourhood. The International Journal of Justice and Sustainability, 18(3), 372-395. doi:10.1080/13549839.2012.719020

Manzo, L. C., & Perkins, D. D. (2006). Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning. Journal of Planning Literature, 20(4), 335-350. doi:10.1177/0885412205286160

Rees, W., & Mumford, L. (2013). Urban Environmental Psychology. In R. Gifford (Ed.), *Environmental Psychology: Principles and Practice *(pp. 240-267). Victoria: Optimal Books.

Ruskin, J. (2013). Residential Environmental Psychology. In R. Gifford (Ed.), *Environmental Psychology: Principles and Practice *(pp. 213-235). Victoria: Optimal Books.

Scannell, L., & Gifford, R. (2017). Place attachment enhances psychological need satisfaction. Environment and Behavior, 49(4), 359-389. doi:10.1177/0013916516637648

**Literature to assignment
**

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing *(3 ed.). London: SAGE Publication.

Kitchin, R. M. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of Environmental Psychology, 14(1), 1-19. doi:10.1016/S0272- 4944(05)80194-X

**Additional literature of interest (not mandatory)
**

Adevi, A. A., & Mårtensson, F. (2013). Stress rehabilitation through garden therapy: The garden as a place in the recovery from stress. Urban Forestry & Urban Greening, 12, 230-237. doi:10.1016/j.ufug.2013.01.007

Albrecht, G., Sartore, C., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., . . .Pollard, G. (2007). Solastalgia: The distress caused by environmental change. Australasian Psychiatry, 3, 41-55.

Bell, P. A., Greene, T., C., Fischer, J., & Baum, A. (2001). Personal space and territoriality *Environmental psychology *(pp. 252-332). Orlando: Harcourt Collage Publisher.

Bengtsson, A. (2015). From Experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. (Doctoral thesis). Swedish university for Agricultural Sciences, Alnarp. (2015:66). (Chapter 2.3-3.4).

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York, NY US: Basic Books.

Bowlby, J. (1970). Disruption of affectional bonds and its effects on behaviour. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2(2), 75-86. doi:10.1007/bf02118173

Butler, A., Sarlöv-Herlin, I., Knez, I., Ångman, E., Ode Sang, Å., & Åkerskog, A. (2017). Landscape identity, before and after a forest fire. Landscape Research, 43(6), 878- 889. doi:10.1080/01426397.2017.1344205

Cele, S. (2006). *Communicating place: methods for understanding children's experience of place. *(Doctoral thesis). Stockholm University, Stockholm.

Cele, S. (2019). Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods, An Everyday Life Perspective. In K. Malone, M. Tesar, & S. Arndt (Eds.), *Children: Global Posthumanist Perspectives and Materialist Theories *(pp. 1-15). Singapore: Springer.

Chawla, L., Keena, K., Pevec, I., & Stanley, E. (2014). Green schoolyards as havens from stress and resources for resilience in childhood and adolescence. Health & Place, 28, 1-13. doi:10.1016/j.healthplace.2014.03.001

Dandy, J., Horwitz, P., Campbell, R. S., Drake, D., & Leviston, Z. (2019). Leaving home: place attachment and decisions to move in the face of environmental change. Regional environmental change, 19(2), 615-620.

Dovey, K. (1985). Home and homelessness. In A. Alterman & C. M. Werner (Eds.), *Home environments *(pp. 33-64). New York: Plenum Press.

Ekman, P. (1999). Basic emotions *Handbook of cognition and emotion *(pp. 45-60). Sussex, U.K.: John Wiley & Sons, Ltd.

Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies, 38, 2125-2143. doi:10.1080/00420980120087081

Gifford, Robert (2007). The consequences of living in high-rise buildings. *Architectural Science Review, *50(1), 2-17

Gustafson, P. E. R. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations Journal of Environmental Psychology, 21(1), 5-16. doi:http://dx.doi.org/10.1006/jevp.2000.0185

Knez, I. (2006). Autobiographical memories for places. Memory, 14(3), 359-377. doi:10.1080/09658210500365698

Korpela, K., Kyttä, M., & Hartig, T. (2002). Restorative experience, self-regulation, and children's place preferences. Journal of environmental psychology, 22(4), 387- 398.

Knöll, M., & Roe, J. J. (2017). Ten questions concerning a new adolescent health urbanism. Building and Environment, 126, 496-506

Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 35-51. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.05.004

Manzo, L. C. (2014). On uncertain ground: being at home in the context of public housing redevelopment. International Journal of Housing Policy. doi:10.1080/14616718.2014.947125

Marcheschi, E., Laike, T., Brunt, D., Hansson, L., & Johansson, M. (2015). Quality of life and place attachment among people with severe mental illness. Journal of Environmental Psychology, 41, 135-154. doi:10.1016/j.jenvp.2014.12.003

Panksepp, J., & Watt, D. (2011). What is basic about basic emotions? Lasting lessons from affective neuroscience. Emotion Review, 3(4), 387-396. doi:10.1177/1754073911410741

Perkins, D. D., & Long, A. D. (2002). Neighborhood sense of community and social capital: A multi-level analysis. In A. Fisher, C. Sonn, & B. Bishop (Eds.), *Psychological sense of community: Research, applications, and implications *(pp. 291-318). New York: Plenum.

Relph, E. (1976). Place and placelessness. Lewiston New York: Pion.

von Essen, E. & Mårtensson, F. (2017). Young adults' use of emotional food memories to build resilience. Appetite, 112, 210-218. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.01.036

von Essen, E. (2008). *Kulturpräglade miljökaraktärer i Landskapet - Om teorierna kring och användning av: ’’Allmänningen’’, ’’Lustgården’’ och ’’Centrum, festen’’ i fysisk planering för hälsa och välbefinnande. *(Master Magisterexamensarbete i Natur, hälsa och trädgård), Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp, Alnarp. (2008:5)

Whitlock, J. (2007). The role of asults, public space, and power in adolescent community connectedness. Journal of Community Psychology, 35(4), 499-518. doi:10.1002/jcop.20161

Winnicott, D. W. (1953). Transitional Objects and Transitional Phenomena—A Study of the First Not-Me Possession. The International Journal of Psychoanalysis, 34, 89-97.

Wood, L., & Giles-Corti, B. (2008). Is there a place for social capital in the psychology of health and place? Journal of Environmental Psychology, 28, 154-163. doi:10.1016/j.jenvp.2007.11.00

More information:
Amanda.gabriel@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi
Kurskod: MP0001 Anmälningskod: SLU-10014 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%