Ny sökning
MV0215

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning

Mark och vattenhushållning är fundamental för uthållig och klimatsmart produktion i jordbrukslandskap. Både mark- och vattenresurser är ofta hotade av överanvändning och/eller felanvändning, vilket påverkar både lokal och global matsäkerhet. Att uthålligt hushålla med mark- och vattenresurser är komplext och kräver expertis inom olika områden beroende på t ex rådande klimatförhållanden, landskapstyp och historiska markanvändning. Denna kurs ger ett internationellt perspektiv på mark- och vattenhushållning olika jordbrukslandskap runt om i världen. Den ger kunskap om jordmåners morfologi och bildning, samt deras viktigaste egenskaper och hur detta påverkar markanvändningen. Kursen innehåller också övningar i jordmånsklassifikation enligt ’World Reference Base for Soil Resources’ och fältstudier/exkursioner. Vidare ger kursen förståelse för mark- och vattenhushållningsstrategier (tekniker) såsom jorderosion, bevattning och dränering och vatten produktivitet. Metoder för att analysera mark- och vattenhushållning i odlingssystem, och hur man kan utvecklar lösningar tillämpas i projektarbete och olika övningar för klimatsmart och uthålligt jordbruk under tropiska/subtropiska förhållanden.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0215

Läsåret 2023/2024

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10430)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10079)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10192)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10269)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10206)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning (MV0215-10120)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Soils of the World part:
Zech, W., Schad, P., and Hintermaier-Erhard, G. 2022. Soils of the World. Springer. ISBN 978-3-540-30460-9.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-30461-6

Classifications keys and other work material will be supplied.

Water and soil management part:
Soil and Water Conservation Engineering, Seventh edition, 2013. Huffman, R., Fangmeier, D., Elliot, W. & Workman, S. ISBN 1-892769-86-7.

http://elibrary.asabe.org/abstract.aspaid=44039&t=2&redir=&redirType=

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Markvetenskap Markvetenskap Teknologi
Kurskod: MV0215 Anmälningskod: SLU-10253 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%