Ny sökning
MV0216

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem

• Föreläsningar och litteraturstudier inkluderar teorier kring lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark-växt-atmosfär-systemet liksom principer för numeriska simuleringsmodeller och deras tillämpningar för att studera dessa processer

• Gemensamma beräkningsövningar (obligatoriska) omfattar beräkningar av lagring och flöden av energi, vatten och lösta ämnen i mark–växt–atmosfärsystemet

• Datorövningar (obligatoriska) innefattar konstruktion och tillämpning av processbaserade modeller med hjälp av mjukvaror för simuleringsmodellering, såsom STELLA (eller liknande). Simuleringarna utförs för olika tidsperioder, från några få timmar till ett år.

Dessa modeller används som kvantitativa redskap för att underlätta förståelsen för dynamiken i markvattenflöden (t.ex. kapillär stigning, infiltration och perkolering) och transporten av lösta ämnen (t.ex. utlakning av föroreningar) samt interaktioner mellan olika delar av systemet (mark, vatten och atmosfär)

• En övning i Excel som innefattar osäkerhet och känslighetsanalys i numerisk modellering

• En mini-workshop som kombinerar presentationer från forskare med diskussioner mellan lärare och studenter inom utvalda vetenskapliga publikationer som hanterar effekten av klimatförändringar på jordbruksproduktion och miljö i olika aspekter

• Miniprojekt (obligatoriskt) som ger studenterna praktisk erfarenhet av att tillämpa teorierna som är inkluderade i numeriska modeller för att lösa praktiska problem relaterade till mark- och vattenresurser i olika agro-ekosystem och klimat. Dessa projekt inkluderar, till exempel, analyser av bevattningsstrategier i salthaltig mark för optimerad växtproduktion i ett torrt klimat samt hur klimatförändringar skulle kunna påverka riskerna för utlakning av bekämpningsmedel till grundvatten i jordar med olika egenskaper. Studenterna arbetar i grupper för att planera och köra modell-simuleringar och för att analysera och diskutera sina resultat i ljuset av relevanta publicerade studier, både i form av en skriftlig rapport och som en muntlig presentation. Studenterna ger också kritisk respons på en annan grupps projektarbete.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0216

Läsåret 2023/2024

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10433)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10080)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10193)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10270)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10207)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hydrologiska processer i mark-växtekosystem (MV0216-10117)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**1-The course book is: **

Hillel, D 2004: Introduction to Environmental Soil Physics

In the following you find a short summary of the chapters in the course book that are important for the course.

  • **Chapters 1 – 5. **These chapters cover basic soil physical concepts. If you have not yet had any soil physics courses, or not recently, it is highly recommended to read them.
  • Chapters 6 and 7. These chapters explain the basic principles of water in soil and saturated water flow. The concepts presented in these chapters will be needed over and over again in this course.
  • Chapters 8 and 9. The major part of this course will be related to the more advanced hydrology of unsaturated soils and to solute transport.
  • Chapters 10 – 11. These chapters discuss soil air and gas exchange. Background knowledge in these fields is desirable but these topics are not covered by this course.
  • **Chapter 12. **Contains background information needed for one of the mini-projects.
  • Chapter 13. This chapter explains soil mechanics, which is another important field in soil physics. Soil mechanics is however not included in this course.
  • **Chapters 14 17. **These chapters give an introduction to water movement in soils under field conditions. The bigger picture for why the above introduced concepts are important.
  • **Chapter 18-20. **These three chapters will familiarize you with evapotranspiration and the water balance of soils, which are topics that are central to this course.
  • **Chapter 21 **Contains important background information needed for one of the mini-projects.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0216 Anmälningskod: SLU-10254 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%