Ny sökning
MX0126

Energi och miljö

Kursen inleds med en introduktion till energibegrepp och strategier kopplade till globala och nationella miljömål. Kursen består av följande lärandeaktiviteter:  • föreläsningar om: teknik och system för nyttjande av olika energislag (bl. a. bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft); materialbehov och -tillgång för olika typer av energisystem (särskilt vind-, våg- och solenergi); energiomvandling och –lagring; kärnkraft och luftföroreningar och deras effekter på hälsa och miljö;  • laborationer och räkneövningar kopplade till energiomvandling;  • studiebesök till olika energianläggningar;  • ett individuellt projektarbete där studenten analyserar och reflekterar över energisystem kopplade till miljö- och klimatmål. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt samt diskuteras vid ett rundabordssamtal och  • examination genom tentamen samt projektarbete.
De schemalagda aktiviteterna inkluderar föreläsningar, räkneövningar, laborationer, handledning, projektredovisning, studiebesök, examination samt utvärdering, medan självstudier inkluderar litteraturstudier och projektarbete.


Obligatoriska moment är handledning, redovisning av projektarbete, studiebesök samt aktivt deltagande vid de muntliga redovisningarna.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0126-20188 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0126

Läsåret 2022/2023

Energi och miljö (MX0126-20121)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Energi och miljö (MX0126-20098)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energi och miljö (MX0126-20135)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energi och miljö (MX0126-20092)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Energi och miljö (MX0126-20070)

2018-12-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Energi och miljö (MX0126-20106)

2017-11-27 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0126 Anmälningskod: SLU-20188 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%