Ny sökning
MX0142

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. Årets studieresa går till norra Skandinavien inklusive bland annat Abisko och Narvik. Längs vägen belyser vi naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark. Kursen fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Ämnen som tas upp är hållbart nyttjande av vatten, skogar och fjällmiljöer. Kursen ger också grundläggande kunskap om ekosystemen vi rör oss igenom och de konflikter som kan uppstå när flera intressen konkurrerar om samma mark samt hur detta påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0142

Läsåret 2022/2023

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50066)

2023-06-26 - 2023-07-30

Läsåret 2021/2022

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50048)

2022-06-13 - 2022-08-19

Läsåret 2020/2021

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50008)

2021-06-28 - 2021-07-30

Läsåret 2018/2019

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50035)

2019-07-01 - 2019-08-02

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: MX0142 Anmälningskod: SLU-50077 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%