Ny sökning
MX0148

Konflikt, demokrati och processledning

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.

2021-01-14

New Schedule

We have done some minor changes to the schedule. The new version is now uploaded and can be accessed on the "Schedule" link to the right. We don't expect any more changes to happen before we start the course.

See you on Monday!

Camilo

2020-12-18

Concept Board: task before course start

Since the CDF course will have all its activities online, we have decided to include and test an online-based facilitation software called Concept Board. We will provide details on how we will use concept board during the course later on, but for now we will like you to get familiar with the program. We would like you to do the following:

1. Watch these short tutorial videos to get familiar with the main features of concept board.

General Intro to Conceptboard

How to navigate on Conceptboard (three very short videos)

Example of concept board in education

2. Enter the Test Concept board in the link below. Do it as a guest. No need to sign in. Follow the instructions in the two boards.

Link to Test Conceptboard

2020-12-15

Welcome!
Welcome to the Conflict, Democracy and Facilitation (CDF) course! We look forward to meeting you all on the 18th of January when the course starts. We will start at 9.00 (sharp). Please join with this Zoom meeting link:

Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/68922624475

Meeting ID: 689 2262 4475

Passcode: 516749

On this day you will meet course teachers, will be provided with all the practicalities of the course, and register to it. Hence, it is very important that you attend this session.

In the "Schedule" link on the right side of this page you find the course schedule. Please note that minor changes may occur to the schedule once the course begins.

This course page will be used only before the course starts. After we will use CANVAS, SLU's education online platform where you will find all course information and documents. You will receive an invitation to join the CANVAS page in your SLU email latest on Friday 15ht of January. So please check your email before the course start. If you do not have an SLU email account, please contact it-stod@slu.se and ask them to help you get access to the course Canvas page. You will get detailed information on how to use Canvas on the first day of the course.

Please note that all course activities will be done via Zoom. Links to Zoom meetings will be provided in the Canvas Calendar.

For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se.

We look forward to meeting you all!

CDF Teachers

2020-11-23

Academic Writing resources before course start

In the CDF course there will be several individual and group assignments where you will benefit from good academic writing skills. In the link below you will find a document with Academic Writing Resources which we recommend to review as preparation for the course and during the course. The document is meant for students for the ECM programme, but is relevant for all programmes.

Academic Writing Resources for ECM students

2020-11-23
Literature List
In the tab Literature List below you will find the literature list of the course. Note that changes in the literature list may occur. The course does not have a coursebook that you need to buy in advance. All literature will be available in the course CANVAS page once the course starts. The texts for the first course week are provided below in case you want to start reading in advance (recommended as the course has an early course assignment). If you have any questions regarding the literature or other course related questions please contact camilo.calderon@slu.se

2020-11-20
Information meeting about online education in CDF course
Several students have asked if the course will be online and if it will be possible to travel back home and/or take the course from abroad. It is most likely that the course will be given online fully. But answering the question of taking the course from abroad is complicated. In part, due to issues with residence permits as well as the interactive design of the course. We will have a short zoom information meeting to talk about this and answer questions next Tuesday 24th of November from 16.00 - 17.00 (see zoom details below) The meeting will be useful even if you will be in Uppsala/Sweden during the course. Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/63843708508 (Links to an external site.) Meeting ID: 638 4370 8508 Passcode: 451717

Kursvärderingen är avslutad

MX0148-30225 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

MX0148 Konflikt, demokrati och processledning, 15,0 Hp

Conflict, democracy and facilitation

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Jämförelse och syntes 4,00 1002
Kompetens i konflikt och facilitering 7,00 1003
Individuell reflektion 4,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller humanoria.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Diskutera teorier om sociala processer och faktorer som påverkar konstruktivitet och destruktivitet i konfliktprocesser, sociala relationer och samspel mellan individer, grupper och organisationer
- Diskutera teorier om demokrati, planering och makt, och beskriva hur de förhåller sig till teorier om konflikter, konflikthantering och processledning
- Föreslå konflikthanterings- och processledningsstrategier för att ingripa i en konfliktsituation
- Reflektera över sin egen roll i sociala processer och på hur de val hen kan göra kommer att påverka konfliktdynamiken

Innehåll

Pedagogiken i denna kurs är baserad på upplevelsebaserat (experiential) lärande . I början av kursen presenteras teorier om sociala processen i konflikter och faktorer som påverkar effektivitet, kunskapsanvändning , konstruktivitet och destruktivitet i grupprocesser och omsamspelet mellan individer, grupper och organisationer. Metoder för konflikthantering och processledning presenteras.
I den andra delen av kursen genomför studenterna ett projekt i grupp . Projektet är har två syften:
1 ) Att undersöka en naturresursförvaltningssituation och dess potentiella sociala konflikter med hjälp av olika metoder
2 ) Att observera och reflektera över de sociala processerna inom den egna projektgruppen och mellan egna gruppen och andra sociala system, såsom andra studentgrupper , lärare och aktörer som deltar i undersökningen .

Projektarbetet resulterar i en rapport som beskriver den undersökta situationen samt i en processrapport som beskriver arbetssätt och sociala processer. I den individuella tentamen tillämpar studenterna formella teorier vid analys av fallstudier och egna erfarenheter .

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :
Hemtentamen
Rapport om projektarbete
Processrapport om projektarbete

För att bli godkänd på kursen krävs:
Godkänd hemtentamen
Godkänd deltagande och rapport om projektarbetet
Godkänd processrapport om projektarbetet
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0113, MX0117, MX000135
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0148 Anmälningskod: SLU-30225 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%