Ny sökning
MX0161

Säker näring i kretslopp

Ämnesmässigt innehåll


Fokus i kursen ligger på biologiska och kemiska behandlingstekniker med tyngdpunkt på hygienisering, samt på miljösystemanalys och mikrobiell riskanalys av kretsloppssystem för biologiskt avfall och småskaligt avlopp. Kursen behandlar mängder och sammansättning av avfallsfraktioner av biologiskt avfall och avlopp och aeroba och anaeroba behandlingar för biologiskt avfall och avlopp (t.ex. kompostering, rötning, kemisk hygienisering, infiltration och avloppsdammar) utifrån ett internationellt perspektiv. Aspekter av behandlingar och system som behandlas är mikrobiologi, termo- och processdynamik, dimensionering, utsläpp, resursanvändning t.ex. i form av foder och gödsel, hygien och praktiskt genomförande.


Genomförande


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner. Teoretisk inlärning genom föreläsningar och litteratur kombineras med praktiska moment för att uppnå en djupgående förståelse av ämnet. De praktiska momenten inkluderar en avfalls-behandlings laboration, en datorövning om miljösystemanalys och ett projektarbete med mikrobiell riskvärdering. Andra aktiviteter inkluderar studiebesök och seminarier.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:  • problemlösning

  • vetenskapliga metoder

  • skriftlig kommunikation

  • samarbete

  • kreativitet


Följande moment är obligatoriska:


Tentamen, laboration, datorövning, muntliga presentationer, studiebesök och seminarier.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0161

Läsåret 2023/2024

Säker näring i kretslopp (MX0161-20195)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: MX0161 Anmälningskod: SLU-20178 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%