Ny sökning
NA0125

Analytiska metoder

Welcome to the course Analytical methods, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, click here: https://uppsala.instructure.com/courses/51931

Information to our new international students

The following link contains information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

Register for the course at SLU only

It is not possible to self-register for this course in Ladok Student. How to register for the course depends on which programme you are enrolled in:

  • Students on Agronomprogrammet – ekonomi can register by sending an email to econ-edu@slu.se. The deadline is 22 of August.
  • Students starting a master's programme will be registered as part of the roll call for their programme.

You can only get access to the course material on the Student Portal at Uppsala University after you have registered at SLU. It may take up to a few days until you receive confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. The student account is needed to access their Ladok Student to sign up for exams. Make sure to activate your student account at SLU.

If you want to discontinue the course, we kindly ask you to notify econ-edu@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för NA0125

Läsåret 2021/2022

Analytiska metoder (NA0125-M1246) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Analytiska metoder (NA0125-10210) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Analytiska metoder (NA0125-10176) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Analytiska metoder (NA0125-10234) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Analytiska metoder (NA0125-10064) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Analytiska metoder (NA0125-10038) 2016-08-29 - 2016-10-31

NA0125 Analytiska metoder, 7,5 Hp

Analytical Methods

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

XXXX

Innehåll

XXXX

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Link
Kommentar: https://uppsala.instructure.com/courses/51931

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0125 Anmälningskod: SLU-10246 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%