Ny sökning
NA0125

Analytiska metoder

Andra kursvärderingar för NA0125

Läsåret 2020/2021

Analytiska metoder (NA0125-10210) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Analytiska metoder (NA0125-10176) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Analytiska metoder (NA0125-10234) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Analytiska metoder (NA0125-10064) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Analytiska metoder (NA0125-10038) 2016-08-29 - 2016-10-31

NA0125 Analytiska metoder, 7,5 Hp

Analytical Methods

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

XXXX

Innehåll

XXXX

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0125 Anmälningskod: SLU-10246 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%