Ny sökning
NA0130

Environmental Policy

Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course NA0130

Practical information: Below you can find important information that is good to know for you as a student:

* You have to register yourself in the course via Ladok Student. You can only log in after you have obtained an SLU student account. More information about how to create a student account can be found here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

* The self-registration is open 210317-210329

* If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access study material.

* You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.

* If you are entitled of extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at ekon-adm@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/

* If you cancel the course, you should immediately notify the educational administrators at ekon-adm@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register a non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

* You are automatically registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

* Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact ekon-adm@slu.se to get help with collection of your exam instead of coming to the office as we are, for the most part, working remotely. Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at ekon-adm@slu.se if you have any questions!

Kind regards, The administration

Kursvärderingen är avslutad

NA0130-40085 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0130

Läsåret 2020/2021

Environmental Policy (NA0130-M4085) 2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Environmental Policy (NA0130-40079) 2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Environmental Policy (NA0130-40123) 2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Environmental Policy (NA0130-40047) 2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Environmental Policy (NA0130-40035) 2017-03-22 - 2017-04-27

Läsåret 2015/2016

Environmental Policy (NA0130-40006) 2016-03-22 - 2016-04-28

Läsåret 2014/2015

Environmental Policy (NA0130-40039) 2015-03-30 - 2015-05-03

Läsåret 2013/2014

Environmental Policy (NA0130-40018) 2014-03-31 - 2014-05-04

Läsåret 2012/2013

Environmental Policy (NA0130-40065) 2013-04-02 - 2013-05-05

Läsåret 2011/2012

Environmental Policy (NA0130-40106) 2012-03-26 - 2012-04-29

Läsåret 2010/2011

Environmental Policy (NA0130-40060) 2011-03-28 - 2011-04-29

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-40106) 2010-03-25 - 2010-04-30

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-20160) 2009-11-05 - 2010-01-15

NA0130 Environmental Policy, 7,5 Hp

Environmental Policy

Kursplan fastställd

2013-09-12

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

Kursens syfte är att ge teoretiska och empiriska kunskaper om miljöpolitiska styrmedel för hållbar utveckling. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för hur styrmedel och institutioner ska utformas för att man effektivt skall uppnå miljömål på lokal, regional och/eller internationell nivå
- bedöma och jämföra styrmedel utefter olika relevanta bedömningskriterier
- visa förståelse för den osäkerhet som gäller naturens och olika aktörers reaktioner på styrmedel
- göra enkla modeller för optimal utformning av olika styrmedel
- redogöra för hur olika marknadsformer, såsom monopol och perfekt konkurrens, påverkar utformning av styrmedel
- redogöra för när frivilliga åtgärder, såsom miljömärkning, föredras framför tvingande styrmedel såsom utsläppsavgifter
- göra beräkningar av optimalt styrmedel med hjälp av datorprogram.

Innehåll

Moment som beskrivs och analyseras är:
- jämförelse av olika styrmedel med avseende på olika kriterier
- betydelsen av spatial och dynamisk spridning av föroreningar för utformning av styrmedel
- enkel operationsanalys för kvantitativa analyser av kostnadseffektiva styrmedel
- fusk och efterlevnad av olika miljöregleringar
- utformning av styrmedel under osäkerhet och asymmetrisk information
- styrmedel och marknadsformer
- kriterier för val av frivilliga och/eller tvingande styrmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter och övningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0091
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, 2nd Edition
Författare: Thomas Sterner, Jessica Coria
ISBN: 9781617260988
Kommentar: Main textbook

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Ekonomprogrammet med naturresursinriktning Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0130 Anmälningskod: SLU-40085 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%