Ny sökning
NA0130

Environmental Policy

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0130

Läsåret 2021/2022

Environmental Policy (NA0130-40112)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2021/2022

Environmental Policy (NA0130-M4112)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Environmental Policy (NA0130-40085)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2020/2021

Environmental Policy (NA0130-M4085)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Environmental Policy (NA0130-40079)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Environmental Policy (NA0130-40123)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Environmental Policy (NA0130-40047)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Environmental Policy (NA0130-40035)

2017-03-22 - 2017-04-27

Läsåret 2015/2016

Environmental Policy (NA0130-40006)

2016-03-22 - 2016-04-28

Läsåret 2014/2015

Environmental Policy (NA0130-40039)

2015-03-30 - 2015-05-03

Läsåret 2013/2014

Environmental Policy (NA0130-40018)

2014-03-31 - 2014-05-04

Läsåret 2012/2013

Environmental Policy (NA0130-40065)

2013-04-02 - 2013-05-05

Läsåret 2011/2012

Environmental Policy (NA0130-40106)

2012-03-26 - 2012-04-29

Läsåret 2010/2011

Environmental Policy (NA0130-40060)

2011-03-28 - 2011-04-29

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-40106)

2010-03-25 - 2010-04-30

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-20160)

2009-11-05 - 2010-01-15

Kursplan

NA0130 Environmental Policy, 7,5 Hp

Environmental Policy

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

Kursens syfte är att ge teoretiska och empiriska kunskaper om miljöpolitiska styrmedel för hållbar utveckling. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hur styrmedel och institutioner ska utformas för att man effektivt skall uppnå miljömål på lokal, regional och/eller internationell nivå

- bedöma och jämföra styrmedel utefter olika relevanta bedömningskriterier

- visa förståelse för den osäkerhet som gäller naturens och olika aktörers reaktioner på styrmedel

- göra enkla modeller för optimal utformning av olika styrmedel

- redogöra för hur olika marknadsformer, såsom monopol och perfekt konkurrens, påverkar utformning av styrmedel

- redogöra för när frivilliga åtgärder, såsom miljömärkning, föredras framför tvingande styrmedel såsom utsläppsavgifter

- göra beräkningar av optimalt styrmedel med hjälp av datorprogram.

Innehåll

Moment som beskrivs och analyseras är:

- jämförelse av olika styrmedel med avseende på olika kriterier

- betydelsen av spatial och dynamisk spridning av föroreningar för utformning av styrmedel

- enkel operationsanalys för kvantitativa analyser av kostnadseffektiva styrmedel

- fusk och efterlevnad av olika miljöregleringar

- utformning av styrmedel under osäkerhet och asymmetrisk information

- styrmedel och marknadsformer

- kriterier för val av frivilliga och/eller tvingande styrmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter och övningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0091

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0130 Anmälningskod: SLU-40089 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%