Ny sökning
NA0130

Environmental Policy

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Environmental Policy!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-03-01 and 2021-03-24. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0130-40112 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0130

Läsåret 2021/2022

Environmental Policy (NA0130-M4112)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Environmental Policy (NA0130-40085)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2020/2021

Environmental Policy (NA0130-M4085)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Environmental Policy (NA0130-40079)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Environmental Policy (NA0130-40123)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Environmental Policy (NA0130-40047)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Environmental Policy (NA0130-40035)

2017-03-22 - 2017-04-27

Läsåret 2015/2016

Environmental Policy (NA0130-40006)

2016-03-22 - 2016-04-28

Läsåret 2014/2015

Environmental Policy (NA0130-40039)

2015-03-30 - 2015-05-03

Läsåret 2013/2014

Environmental Policy (NA0130-40018)

2014-03-31 - 2014-05-04

Läsåret 2012/2013

Environmental Policy (NA0130-40065)

2013-04-02 - 2013-05-05

Läsåret 2011/2012

Environmental Policy (NA0130-40106)

2012-03-26 - 2012-04-29

Läsåret 2010/2011

Environmental Policy (NA0130-40060)

2011-03-28 - 2011-04-29

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-40106)

2010-03-25 - 2010-04-30

Läsåret 2009/2010

Environmental Policy (NA0130-20160)

2009-11-05 - 2010-01-15

Kursplan

NA0130 Environmental Policy, 7,5 Hp

Environmental Policy

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

Kursens syfte är att ge teoretiska och empiriska kunskaper om miljöpolitiska styrmedel för hållbar utveckling. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hur styrmedel och institutioner ska utformas för att man effektivt skall uppnå miljömål på lokal, regional och/eller internationell nivå

- bedöma och jämföra styrmedel utefter olika relevanta bedömningskriterier

- visa förståelse för den osäkerhet som gäller naturens och olika aktörers reaktioner på styrmedel

- göra enkla modeller för optimal utformning av olika styrmedel

- redogöra för hur olika marknadsformer, såsom monopol och perfekt konkurrens, påverkar utformning av styrmedel

- redogöra för när frivilliga åtgärder, såsom miljömärkning, föredras framför tvingande styrmedel såsom utsläppsavgifter

- göra beräkningar av optimalt styrmedel med hjälp av datorprogram.

Innehåll

Moment som beskrivs och analyseras är:

- jämförelse av olika styrmedel med avseende på olika kriterier

- betydelsen av spatial och dynamisk spridning av föroreningar för utformning av styrmedel

- enkel operationsanalys för kvantitativa analyser av kostnadseffektiva styrmedel

- fusk och efterlevnad av olika miljöregleringar

- utformning av styrmedel under osäkerhet och asymmetrisk information

- styrmedel och marknadsformer

- kriterier för val av frivilliga och/eller tvingande styrmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter och övningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0091

Betygskriterier

To obtain grade “3”, the student should demonstrate an adequate understanding of the learning outcomes mentioned in the course objectives as described in the syllabus.

To obtain grade “4” the students should be able to demonstrate good knowledge and skills in relation to the requirements for grade “3”.

To obtain grade “5” the students should be able to demonstrate very good knowledge and skills in relation to the requirements for grade “3”.

The exams will be graded, using the following intervals: Grade “3”: at least 60% of the total points at the exam; grade “4”: at least 75% of the total points at the exam; grade “5”: at least 90% of the total points at the exam.

The term papers will be graded, using the following intervals: fail, pass and pass with distinction, using the learning outcomes of the course as a basis for the grading.

The final grade at the course is determined according to the following:

Grade “3”: Exam: grade 3. Term paper: at least pass. Seminars: passed seminar assignments and active participation in mandatory seminars.

Grade “4”: Exam: grade 4. Term paper: pass with distinction. Seminars: passed seminar assignments and active participation in mandatory seminars.

Grade “5”: Exam: grade 5. Term paper: pass with distinction. Seminars: passed seminar assignments and active participation in mandatory seminars.

Grade “4” and “5” can only be obtained at the first exam and the first re-exam offered by SLU.

Litteraturlista

  1. Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, 2nd Edition Författare: Thomas Sterner, Jessica Coria ISBN: 9781617260988 [Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, 2nd Edition] (https://www.routledge.com/Policy-Instruments-for-Environmental-and-Natural-Resource-Management-2nd/Sterner-Coria/p/book/9781617260988) Kommentar: Main textbook

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0130 Anmälningskod: SLU-40112 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%