Ny sökning
NA0134

Makroekonomisk teori

Information från kursledaren

Welcome to the course Microeconomic Theory, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, click here:

https://uppsala.instructure.com/courses/70512

Information to our new international students

The following link contain information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

Register for the course at SLU only

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-10-11 and 2022-10-25. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made, for example for examination. Certificates from Nais must be presented with information about the support recommended for you. More information can be found here.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0134

Läsåret 2021/2022

Makroekonomisk teori (NA0134-20121)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Makroekonomisk teori (NA0134-M2121)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Makroekonomisk teori (NA0134-20122)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Makroekonomisk teori (NA0134-20083)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Makroekonomisk teori (NA0134-20142)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Makroekonomisk teori (NA0134-20039)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Makroekonomisk teori (NA0134-20029)

2016-11-01 - 2017-01-15

Kursplan

NA0134 Makroekonomisk teori, 7,5 Hp

Macroeconomic Theory

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna utföra avancerade och självständiga analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen spänner över sex betydande områden, dvs (i) ekonomisk tillväxt, (ii) konjunkturcykler, (iii) konsumtion, (iv) investering, (v) arbetslöshet och (vi) makroekonomisk politik. De frågor som behandlas inkluderar följande: Varför är vissa länder rikare än andra? Vad är det som bestämmer ekonomisk tillväxt? Vilka är drivkrafterna bakom ekonomiska fluktuationer? Vad är det som bestämmer arbetslösheten på kort och lång sikt? Hur kan penning- och finanspolitiken påverka ekonomiska fluktuationer?

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utskottet för samhälls- och tvärvetenskapliga utbi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0134 Anmälningskod: SLU-20093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%