Ny sökning
NA0134

Makroekonomisk teori

Andra kursvärderingar för NA0134

Läsåret 2021/2022

Makroekonomisk teori (NA0134-20121) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Makroekonomisk teori (NA0134-M2121) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Makroekonomisk teori (NA0134-20122) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Makroekonomisk teori (NA0134-20083) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Makroekonomisk teori (NA0134-20142) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Makroekonomisk teori (NA0134-20039) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Makroekonomisk teori (NA0134-20029) 2016-11-01 - 2017-01-15

NA0134 Makroekonomisk teori, 7,5 Hp

Macroeconomic Theory

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna utföra avancerade och självständiga analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen spänner över sex betydande områden, dvs (i) ekonomisk tillväxt, (ii) konjunkturcykler, (iii) konsumtion, (iv) investering, (v) arbetslöshet och (vi) makroekonomisk politik. De frågor som behandlas inkluderar följande: Varför är vissa länder rikare än andra? Vad är det som bestämmer ekonomisk tillväxt? Vilka är drivkrafterna bakom ekonomiska fluktuationer? Vad är det som bestämmer arbetslösheten på kort och lång sikt? Hur kan penning- och finanspolitiken påverka ekonomiska fluktuationer?

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utskottet för samhälls- och tvärvetenskapliga utbildningar, avancerad nivå (USA)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0134 Anmälningskod: SLU-20093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%