Ny sökning
NA0134

Makroekonomisk teori

Information från kursledaren

Welcome to the course Macroeconomic Theory, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course regarding schedule, literature, amongst other things, click here:
www.uu.se/en/admissions/freestanding-courses/course-syllabus/?kKod=2NE814

Register for the course at SLU only

We apply self-registration in this course. The self-registration is open 2021-10-10 - 2021-10-25.

You can only get access to the course material on the Student Portal at Uppsala University after we send a registration list to Uppsala University. It may take up to a few days until you receive confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. The student account is needed to access their Ladok Student to sign up for exams. Make sure to activate your student account at SLU according to the instructions that will be sent to you e-mail.

If you want to discontinue the course, we kindly ask you to notify econ-edu@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Student Portal or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0134-20121 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0134

Läsåret 2021/2022

Makroekonomisk teori (NA0134-M2121)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Makroekonomisk teori (NA0134-20122)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Makroekonomisk teori (NA0134-20083)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Makroekonomisk teori (NA0134-20142)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Makroekonomisk teori (NA0134-20039)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Makroekonomisk teori (NA0134-20029)

2016-11-01 - 2017-01-15

Kursplan

NA0134 Makroekonomisk teori, 7,5 Hp

Macroeconomic Theory

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna utföra avancerade och självständiga analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen spänner över sex betydande områden, dvs (i) ekonomisk tillväxt, (ii) konjunkturcykler, (iii) konsumtion, (iv) investering, (v) arbetslöshet och (vi) makroekonomisk politik. De frågor som behandlas inkluderar följande: Varför är vissa länder rikare än andra? Vad är det som bestämmer ekonomisk tillväxt? Vilka är drivkrafterna bakom ekonomiska fluktuationer? Vad är det som bestämmer arbetslösheten på kort och lång sikt? Hur kan penning- och finanspolitiken påverka ekonomiska fluktuationer?

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utskottet för samhälls- och tvärvetenskapliga utbi

Betygskriterier

Grading criteria for NA0134 Macroeconomic Theory, HT2021

The course is offered in collaboration with the Department of Economics at Uppsala University (UU), which is also responsible for the examination of the course.

The course examiner grades the students according to the grading scale decided by the Department of Economics, UU, for the course 2NE814 Macroeconomic Theory while applying the below grading criteria.

Exam points

UU grade

0 – 49%

Fail / F

50 – 54%

Sufficient / E

55 – 64%

Satisfactory / D

65 – 74%

Good / C

75 – 89%

Very good / B

90 – 100%

Excellent / A

SLU uses a different grading scale for NA0134 Macroeconomic Theory than what is applied by UU for 2NE814 Macroeconomic Theory. Below is a table for transferring the grades decided by the course examiner at UU to SLU's grading scale.

UU grade

ECTS grade

SLU grade

Fail

F

U

Sufficient

E

3

Satisfactory

D

3

Good

C

3

Very good

B

4

Excellent

A

5

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0134 Anmälningskod: SLU-20121 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%