Ny sökning
NA0134

Makroekonomisk teori

2020-09-10
Welcome to the course Macroeconomic Theory, 7.5 hp!
This course is a collaboration with Uppsala University. All teaching and examination will be held at Uppsala University. You will find more updated information about the course if you click on the link below. Registration at SLU: Register for the course at SLU in Ladok Student. Registration is open 12 – 26 October 2020. If there is a problem, please contact the administration at SLU ekon-adm@slu.se. We will send a registration list to Uppsala University before the start of the course. This will allow you to create an account at Uppsala University and give you access to the Student Portal at Uppsala University, where you can find course material etc. You also need a student account in order to sign up for exams in Uppsala University’s Ladok. If you have any questions regarding the course, please contact studentadmin@nek.uu.se You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact ekon-adm@slu.se who will determine if you can still register. Only registered students can participate in the course. If you cancel the course, you should immediately notify the course leader or ekon-adm@slu.se via email.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0134

Läsåret 2019/2020

Makroekonomisk teori (NA0134-20122), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Makroekonomisk teori (NA0134-20122), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Makroekonomisk teori (NA0134-20122), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Makroekonomisk teori (NA0134-20122), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

NA0134 Makroekonomisk teori, 7,5 Hp

Macroeconomic Theory

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna utföra avancerade och självständiga analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen spänner över sex betydande områden, dvs (i) ekonomisk tillväxt, (ii) konjunkturcykler, (iii) konsumtion, (iv) investering, (v) arbetslöshet och (vi) makroekonomisk politik. De frågor som behandlas inkluderar följande: Varför är vissa länder rikare än andra? Vad är det som bestämmer ekonomisk tillväxt? Vilka är drivkrafterna bakom ekonomiska fluktuationer? Vad är det som bestämmer arbetslösheten på kort och lång sikt? Hur kan penning- och finanspolitiken påverka ekonomiska fluktuationer?

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utskottet för samhälls- och tvärvetenskapliga utbildningar, avancerad nivå (USA)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0134 Anmälningskod: SLU-20122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%