Ny sökning
NA0135

Mikroekonomisk teori

Information från kursledaren

Welcome to the course Microeconomic Theory, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University where all teaching and examination will be held.

For more information about the course, click here: https://uppsala.instructure.com/courses/70511

Information to our new international students

The following link contains information that you, as a new student at SLU, will find useful before arriving in Sweden and while you are here as a student. It contains important information as how to access your student account at SLU and how to register for courses etc: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

Register for the course at SLU only

It is not possible to self-register for this course in Ladok Student. How to register for the course depends on what programme you are enrolled in:

* Students on Agronomprogrammet – ekonomi can register by sending an email to econ-edu@slu.se. The deadline is 22 of August.

* Students starting a master's programme will be registered as part of the roll call for their programme.

You can only get access to the course material on Studium at Uppsala University after you have registered at SLU. It may take up to a few days after the registration at SLU before you receive a confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. You also need a student account at Uppsala University to access their Ladok Student to sign up for exams.

Please note that you must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance, and cannot participate in examinations. If you withdraw from the course, we kindly ask you to notify econ-edu@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made, for example for examination. Certificates from Nais must be presented with information about the support recommended for you. More information can be found here: Study support

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Studium or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för NA0135

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomisk teori (NA0135-10247)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomisk teori (NA0135-M1247)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomisk teori (NA0135-10177)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomisk teori (NA0135-10236)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Mikroekonomisk teori (NA0135-10065)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Mikroekonomisk teori (NA0135-10045)

2016-08-29 - 2016-10-31

Kursplan

NA0135 Mikroekonomisk teori, 7,5 Hp

Microeconomic Theory

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

XXXX

Innehåll

XXXX

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UN, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvete

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0135 Anmälningskod: SLU-10147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%