Ny sökning
NA0135

Mikroekonomisk teori

Andra kursvärderingar för NA0135

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomisk teori (NA0135-10247) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomisk teori (NA0135-M1247) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomisk teori (NA0135-10211) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomisk teori (NA0135-10177) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomisk teori (NA0135-10236) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Mikroekonomisk teori (NA0135-10065) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Mikroekonomisk teori (NA0135-10045) 2016-08-29 - 2016-10-31

NA0135 Mikroekonomisk teori, 7,5 Hp

Microeconomic Theory

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.
Kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

XXXX

Innehåll

XXXX

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0135 Anmälningskod: SLU-10147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%