Ny sökning
NA0160

Jordbrukspolitik och internationell handel

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Agricultural Policy and International Trade!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-10-18 and 2022-11-01. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0160

Läsåret 2021/2022

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20122)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-M2122)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20084)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20147)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20041)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20031)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20023)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20036)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20017)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan

NA0160 Jordbrukspolitik och internationell handel, 7,5 Hp

Agricultural Policy and International Trade

Ämnen

Nationalekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.

Engelska B.

Mål

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om principer, ekonomiska konsekvenser och institutionella relationer i svensk och internationell jordbrukspolitik och livsmedelshandel.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- beskriva de internationella förutsättningarna för internationell handel med livsmedel,

- förklara de viktigaste principerna för den institutionella situationen bakom jordbrukspolitiken i EU och Sverige,

- förklara de grundläggande förutsättningarna för den internationella handelsteorin (komparativa fördelar, Hecksher-Ohlin teoremet, villkor för handel etc),

- använda ekonomisk teori för att bedöma de ekonomiska effekterna av jordbruks- och handelspolitik,

- förklara hur och varför internationell handel med livsmedelsprodukter fungerar som det gör och beskriva några rimliga förändringar i denna handel.

Innehåll

- Avancerad handelsteori

- Beskrivning och analys av jordbrukspolitiken i Sverige, Europa och resten av världen

- Beskrivning och analys av den internationella handeln med livsmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.För godkänd kurs krävs:

Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0151

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: NA0160 Anmälningskod: SLU-20087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%