Ny sökning
NA0160

Jordbrukspolitik och internationell handel

Kursen baseras på handels-, välfärds- och public choice-teori och syftar till att ge kunskaper om mekanismer bakom, ekonomiska konsekvenser av och institutionella förhållanden inom svensk och internationell jordbrukspolitik och livsmedelshandel.
2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

2020-08-31
Welcome to NA0160!
Dear participants, Welcome to the course on “Agricultural Policy and international Trade”. The first lecture in the course will take place virtually via Zoom on Monday, 2 November 2020) at 13:15. My colleagues Shon Ferguson ( a senior lecturer and associate professor at the Department of Economics in SLU; and a research fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm) and Ida Nordin (a PhD researcher at the Department of Economics in SLU), will be sharing teaching responsibilities with me for this course. Please refer to the “Timetable” section on this webpage for more details about the schedule of the lectures. The schedule is not final and few minor changes may be applied. During the next few weeks, more details will be added. Please remember to register for the course in Ladok! Best regards, Assem Abu Hatab

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0160

Läsåret 2019/2020

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119), Uppsala 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0160 Jordbrukspolitik och internationell handel, 7,5 Hp

Agricultural Policy and International Trade

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Lantbruksvetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.
Engelska B.

Mål

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om principer, ekonomiska konsekvenser och institutionella relationer i svensk och internationell jordbrukspolitik och livsmedelshandel.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- beskriva de internationella förutsättningarna för internationell handel med livsmedel,
- förklara de viktigaste principerna för den institutionella situationen bakom jordbrukspolitiken i EU och Sverige,
- förklara de grundläggande förutsättningarna för den internationella handelsteorin (komparativa fördelar, Hecksher-Ohlin teoremet, villkor för handel etc),
- använda ekonomisk teori för att bedöma de ekonomiska effekterna av jordbruks- och handelspolitik,
- förklara hur och varför internationell handel med livsmedelsprodukter fungerar som det gör och beskriva några rimliga förändringar i denna handel.

Innehåll

- Avancerad handelsteori
- Beskrivning och analys av jordbrukspolitiken i Sverige, Europa och resten av världen
- Beskrivning och analys av den internationella handeln med livsmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.

För godkänd kurs krävs:
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0151

Grade

Learning Outcomes

Describe the mechanisms through which international trade affect economic welfare

Describe the economic effects of international trade and various policy instruments

Quantify the economic impacts of trade policy and agricultural policy

Analyze a policy question using empirical or theoretical methods and effectively communicate findings

5

Demonstrates deep and comprehensive understanding of the economic mechanisms.

Able to identify the correct economic modelling framework for a given policy scenario, model the problem and describe the underlying intuition of the effects.

Correctly measures the size of the economic impacts in a modelling framework, and provides intuition for the results.

Identify a relevant policy question, demonstrate deep and comprehensive knowledge of chosen empirical or theoretical methods used to analyze question, communicate findings in a highly effective and thorough manner.

4

Demonstrates a comprehensive understanding of the economic mechanisms.

Able to correctly describe the economic impact of each policy instrument in a graphical framework.

Correctly measures the size of the economic impacts in a modelling framework.

Identify a relevant policy question, demonstrate comprehensive knowledge of chosen empirical or theoretical methods to analyze, effectively communicate findings.

3

Can briefly describe the economic mechanisms.

Correctly describes the direction of the economic impact (positive, negative) of each policy instrument for consumers and producers in each country.

Correctly describes the method for quantifying the economic impacts of trade policy or agricultural policy using illustrations or math as appropriate.

Identify a relevant policy question, demonstrate basic knowledge of empirical or theoretical methods to analyze, and communicate findings in a satisfactory way.

U

Insufficient understanding of concepts related to abovementioned mechanisms.

Insufficient ability to analyze the economic effects of international trade and policy instruments.

Lack of understanding of how to quantify economic impacts.

Insufficient ability to identify relevant policy question, perform analysis or communicate findings.

Assessment

Written exam

Written exam

Written exam

Home project

1) Course Literature
Kommentar: The course material consists of power point presentations and readings from the textbook. The textbook is: Feenstra, R.C., and Taylor, A.M. (2014). International trade (4th Edition). New York: Worth Macmillan. Power point presentations will be made available after the respective classes have taken place. Some articles and book chapters might be provided during the course in due time. The power point presentations and other reading materials will be uploaded to ‘Canvas’. Students are expected to visit this site regularly to keep abreast of course evolutions.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0160 Anmälningskod: SLU-20119 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%