Ny sökning
NA0160

Jordbrukspolitik och internationell handel

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Agricultural Policy and International Trade!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration


2021-09-08
Welcome to NA0160!
Dear participants, Welcome to the course on “Agricultural Policy and international Trade”. The first lecture in the course will take place on Tuesday, 2 November 2021 at 13:15. My colleagues Shon Ferguson ( a senior lecturer and associate professor at the Department of Economics in SLU; and a research fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm) and Gaëlle Leduc (a PhD researcher at the Department of Economics in SLU), will be sharing teaching responsibilities with me for this course. Please refer to the “Timetable” section on this webpage for more details about the schedule of the lectures. The schedule is not final and few minor changes may be applied. During the next few weeks, more details will be added. Please remember to register for the course in Ladok! Best regards, Assem Abu Hatab

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0160-20122 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0160

Läsåret 2021/2022

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-M2122)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20084)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20147)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20041)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20031)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20023)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20036)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20017)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan

NA0160 Jordbrukspolitik och internationell handel, 7,5 Hp

Agricultural Policy and International Trade

Ämnen

Lantbruksvetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.

Engelska B.

Mål

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om principer, ekonomiska konsekvenser och institutionella relationer i svensk och internationell jordbrukspolitik och livsmedelshandel.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- beskriva de internationella förutsättningarna för internationell handel med livsmedel,

- förklara de viktigaste principerna för den institutionella situationen bakom jordbrukspolitiken i EU och Sverige,

- förklara de grundläggande förutsättningarna för den internationella handelsteorin (komparativa fördelar, Hecksher-Ohlin teoremet, villkor för handel etc),

- använda ekonomisk teori för att bedöma de ekonomiska effekterna av jordbruks- och handelspolitik,

- förklara hur och varför internationell handel med livsmedelsprodukter fungerar som det gör och beskriva några rimliga förändringar i denna handel.

Innehåll

- Avancerad handelsteori

- Beskrivning och analys av jordbrukspolitiken i Sverige, Europa och resten av världen

- Beskrivning och analys av den internationella handeln med livsmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.För godkänd kurs krävs:

Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0151

Betygskriterier

Grade

Learning Outcomes

Describe the mechanisms through which international trade affect economic welfare

Describe the economic effects of international trade and various policy instruments

Quantify the economic impacts of trade policy and agricultural policy

Analyze a policy question using empirical or theoretical methods and effectively communicate findings

5

Demonstrates deep and comprehensive understanding of the economic mechanisms.

Able to identify the correct economic modelling framework for a given policy scenario, model the problem and describe the underlying intuition of the effects.

Correctly measures the size of the economic impacts in a modelling framework, and provides intuition for the results.

Identify a relevant policy question, demonstrate deep and comprehensive knowledge of chosen empirical or theoretical methods used to analyze question, communicate findings in a highly effective and thorough manner.

4

Demonstrates a comprehensive understanding of the economic mechanisms.

Able to correctly describe the economic impact of each policy instrument in a graphical framework.

Correctly measures the size of the economic impacts in a modelling framework.

Identify a relevant policy question, demonstrate comprehensive knowledge of chosen empirical or theoretical methods to analyze, effectively communicate findings.

3

Can briefly describe the economic mechanisms.

Correctly describes the direction of the economic impact (positive, negative) of each policy instrument for consumers and producers in each country.

Correctly describes the method for quantifying the economic impacts of trade policy or agricultural policy using illustrations or math as appropriate.

Identify a relevant policy question, demonstrate basic knowledge of empirical or theoretical methods to analyze, and communicate findings in a satisfactory way.

U

Insufficient understanding of concepts related to abovementioned mechanisms.

Insufficient ability to analyze the economic effects of international trade and policy instruments.

Lack of understanding of how to quantify economic impacts.

Insufficient ability to identify relevant policy question, perform analysis or communicate findings.

Assessment

Written exam

Written exam

Written exam

Home project

Litteraturlista

  1. Course Literature Kommentar: The course material consists of power point presentations and readings from the textbook. The textbook is: Feenstra, R.C., and Taylor, A.M. (2014). International trade (4th Edition). New York: Worth Macmillan. Power point presentations will be made available after the respective classes have taken place. Some articles and book chapters might be provided during the course in due time. The power point presentations and other reading materials will be uploaded to ‘Canvas’. Students are expected to visit this site regularly to keep abreast of course evolutions.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0160 Anmälningskod: SLU-20122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%