Ny sökning
NA0167

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Welcome to the course. For all information, please see https://www.ekoninternt.se/rob/susdev21/. Messages will be sent via Canvas.

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Economic Growth and Sustainable Development!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för NA0167

Läsåret 2021/2022

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-M2124) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20086) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20143) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20043) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20035) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20009) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20047) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20026) 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0167 Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Economic Growth and Sustainable Development

Kursplan fastställd

2013-09-12

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.
Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi. Dessutom krävs 30 hp i nationalekonomi på avancerad nivå, eller motsvarande.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och empirisk kunskap om ekonomisk tillväxt, och att tillämpa denna kunskap på förståelsen av hållbar utveckling.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grunderna i teorin om ekonomisk tillväxt,
- kritiskt granska alternativa teorier angående sambandet mellan ekonomisk tillväxt och användning av naturresurser,
- redogöra för historiska trender i ekonomisk tillväxt, utsläpp av föroreningar, samt användning av naturresurser,
- analysera samspelet mellan tillväxt, förorening, och förbrukning av naturresurser.

Innehåll

- Tillväxtmodeller: Solow; Endogen tillväxt
- Tillväxt och resurser: Dasgupta / Heal / Solow / Stiglitz-modellen
- Datainsamling och analys: Resursmarknader, föroreningar, och tillväxt
- Riktad teknisk förändring, tillväxt, och efterfrågan för naturresurser
- Teknologisk förändring, tillväxt och rebound-effekten

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt projektarbete och godkända övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

En rekommendation är att studenten inför kursstart har minst 7,5 hp makroekonomisk teori på avancerad nivå.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0115
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Reading list
Författare: Rob Hart
ISBN: xxxx

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0167 Anmälningskod: SLU-20124 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%