Ny sökning
NA0168

Förvaltning av Biologiska Resurser

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Management of Biological Resources!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0168-20125 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0168

Läsåret 2021/2022

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-M2125)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20087)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20144)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20044)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20036)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20007)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20038)

2014-11-10 - 2015-01-18

Kursplan

NA0168 Förvaltning av Biologiska Resurser, 7,5 Hp

Management of Biological Resources

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i ekonomisk analys av biologiska resurser och deras förvaltning. Kursen ger kunskaper i ekonomisk analys av förnybara och icke-förnybara biologiska resurser. Begrepp som behandlas är bl.a. statisk och dynamisk effektivitet, rättvisa, äganderätter, diskontering och marknadsmisslyckanden. Kursen omfattar nuvarande och olika föreslagna former för politik för förvaltning av biologiska resurser som överförbara äganderätter, skatter, regleringar, och privat kontra offentligt ägande.

Efter framgångsrikt genomförd kurs ska studenten kunna:

- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem kopplade till förvaltningen av biologiska resurser

- beskriva villkoren för en ekonomiskt optimal förvaltning av biologiska resurser

- bedöma användbarheten av olika styrmedel under olika förutsättningar

- använda ekonomisk teori på aktuella frågeställningar kring förvaltning av biologiska resurser, inklusive tidsaspekten

Innehåll

- Beskrivning av olika de problem som kan uppstå vid förvaltning av biologiska resurser och de ekonomiska orsakerna till att de uppstår

- Beskrivning av olika styrmedel för biologiska resurser

- Analys av fördelar och nackdelar med olika styrmedel i olika situationer

- Analys av tidsaspektens betydelse vid förvaltning av naturresurser och föroreningsstockar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.

Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0152

Betygskriterier

Assessment will consist of (1) the examination; and (2) a short essay and seminar presentation on a recent paper. In the latter we will go beyond the textbooks and cover some material based on recent research.

The exam will test the student's ability to understand and work with (including solving) basic economic models related to dynamic management of biological resources and climate change, and to discuss the results of such models in relation to policy dilemmas. It accounts for 67 percent of the marks.

The essay will cover a research paper (essay) relevant to the topics we have discussed. The paper should contain an original research contribution.The focus is on how the theory we have learnt during lectures and exercises shapes up when it is faced by reality. Papers chosen must relate theoretical results to empirical data. The paper and presentation together account for 33 percent of the marks.

In order to get grade:
• 3 you must have at least 50 points in total.
• 4 you must have at least 70 points in total.
• 5 you must have at least 85 points in total.

Litteraturlista

  1. Natural Resources and Environmental Economics. 2011. Fourth edition, Pearson, Harlow, UK. Författare: Perman, R., Ma, Y., McGilvray, J., Common, M. 1) Natural Resources as Capital. 2017. MIT Press Författare: Karp, Larry 1) Resource Economics. 2010. Second edition. Cambridge University Press Författare: Conrad Jon, M.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0168 Anmälningskod: SLU-20125 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%