Ny sökning
NA0176

Mikroekonomi II - Företag och samhälle

2020-11-01
Välkomna till kursen! Kursintroduktion 2/11 på zoom!
Kursintroduktionen 2/11 kl 13.00 sker via zoom. Länk kommer att finnas på kurshemsidan på måndag förmiddag. Om du inte redan registrerat dig på kursen vänligen gör det så snart som möjligt. Om det är något du undrar innan kursintroduktionen så kontakta mig via e-post All vidare kommunikation, inkl ev ytterligare ändringar i schema, kommer ske via kurshemsidan i Canvas som ni kommer att ha tillgång till från måndag förmiddag. Med vänlig hälsning, /Ruben

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0176

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20121), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20121), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20121), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

NA0176 Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15,0 Hp

Microeconomics II - Business and Society

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 12,00 1002
Optimering i excel 1,50 1003
Tillämpad analys 1,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp mikroekonomi och 30 hp företagsekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som att analysera marknader ur ett samhällsperspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Tillämpa mikroekonomisk teori för att lösa ekonomiska problem.
- Formulera och matematiskt lösa ekonomiska optimeringsproblem.
- Härleda centrala ekonomiska samband.
- Tillämpa konsumtionsteori för att analysera konsumentbeteende och efterfrågan.
- Tillämpa produktions- och kostnadsteori för att formulera och analysera producenters optimeringsbeteende samt förstå sambanden mellan företagets kostnader och utbud.
- Analysera företagens investerings- och finansieringsbeslut.
- Analysera företagens prissättningsstrategier och hur dessa påverkar marknaden.
- Tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader.
- Tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera hur marknader och marknadens aktörer påverkas av offentlig politik.
- Tillämpa spelteori för att analysera strategiskt beteende.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som marknader ur ett samhällsperspektiv. Utöver kunskap i ekonomisk teori betonas under kursens gång att studenten ska lära sig att härleda centrala ekonomiska samband och kunna lösa ekonomiska problem matematiskt.

Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan (konsumtionsteori). Efter det går vi igenom företagets optimeringsbeteende vilket inkluderar optimala produktionsbeslut samt sambanden mellan kostnader och utbud (produktions- och kostnadsteori). Vi diskuterar sedan företagets investerings- och finansieringsbeslut samt alternativa prissättningsstrategier. Vidare analyserar vi jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader samt hur marknader och marknadens aktörer påverkas av offentlig politik. Kursinnehållet avhandlas under schemalagda föreläsningar och övningstillfällen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.
För godkänt resultat krävs: godkända tentamen och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0162
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Microeconomic Theory - Basic Principles and Extensions
Författare: Nicholson & Snyder
ISBN: 9781305505797
Kommentar: Kursboken kompletteras under kursens gång med vetenskapliga artiklar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0176 Anmälningskod: SLU-20121 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%