Ny sökning
NA0179

Ekonometri och programmering

Andra kursvärderingar för NA0179

Läsåret 2021/2022

Ekonometri och programmering (NA0179-10250) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Ekonometri och programmering (NA0179-M1250) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Ekonometri och programmering (NA0179-10213) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Ekonometri och programmering (NA0179-10180) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Ekonometri och programmering (NA0179-10228) 2018-09-03 - 2018-11-05

NA0179 Ekonometri och programmering, 15,0 Hp

Econometrics and programming

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och applikationer 12,00 1002
Projekt 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Målet med denna kurs är att introducera studenterna till vanligt förekommande kvantitativa metoder och verktyg som används för att analysera beteendet hos de ekonomiska aktörerna (företag, konsumenter och beslutsfattare) som deltar i livsmedels- och naturresurser sektorerna och/eller står inför problem av miljörelaterat slag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- konceptualisera och lösa beslutsproblem i nationalekonomi med linjär programmering,
- använda programvaror för att lösa optimeringsproblem eller modeller,
- konceptualisera empiriska ekonomiska problem utifrån teoretiskt grundade hypoteser,
- uppskatta linjära regressionsmodeller och kunna tolka de motsvarande marginaleffekterna från en statistisk och ekonomisk synvinkel,
- redogöra för allvarliga kränkningar av Ordinary Least Squares Estimator (OLS), liksom motsvarande diagnostiska tester och konventionella lösningar.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Kursen innehåller numerisk optimering, linjär programmering samt linjär och icke-linjär regression.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, projektrapport, tilldelade övningar och deltagande i övningar och obligatoriska möten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0161
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0179 Anmälningskod: SLU-10142 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%