Ny sökning
NA0179

Ekonometri och programmering

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

NA0179-10213 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0179

Läsåret 2019/2020

Ekonometri och programmering (NA0179-10213), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Ekonometri och programmering (NA0179-10213), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

NA0179 Ekonometri och programmering, 15,0 Hp

Econometrics and programming

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och applikationer 12,00 1002
Projekt 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Målet med denna kurs är att introducera studenterna till vanligt förekommande kvantitativa metoder och verktyg som används för att analysera beteendet hos de ekonomiska aktörerna (företag, konsumenter och beslutsfattare) som deltar i livsmedels- och naturresurser sektorerna och/eller står inför problem av miljörelaterat slag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- konceptualisera och lösa beslutsproblem i nationalekonomi med linjär programmering,
- använda programvaror för att lösa optimeringsproblem eller modeller,
- konceptualisera empiriska ekonomiska problem utifrån teoretiskt grundade hypoteser,
- uppskatta linjära regressionsmodeller och kunna tolka de motsvarande marginaleffekterna från en statistisk och ekonomisk synvinkel,
- redogöra för allvarliga kränkningar av Ordinary Least Squares Estimator (OLS), liksom motsvarande diagnostiska tester och konventionella lösningar.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Kursen innehåller numerisk optimering, linjär programmering samt linjär och icke-linjär regression.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, projektrapport, tilldelade övningar och deltagande i övningar och obligatoriska möten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0161

1. Project Work: Will constitute 20 percent of the final grading: Fail/Pass
2. Written exam: will constitute 80 percent of the final grading: Fail(U) if score is <= 49 points/ Pass (3) if score is > 49 points / Pass with credit (4) if score is > 70 points /Pass with distinction (5) if score is > 85 points.
Note: You have to pass all parts (both project work and written exam) for completing the course

1) Introduction to Econometrics. Fourth Edition.
Författare: James H. Stock & Mark W. Watson
ISBN: Global Edition
Kommentar: You can get a copy of the book from the book shops (e.g. bokus, Adlibris, CDON etc.)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0179 Anmälningskod: SLU-10213 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%