Ny sökning
NA0179

Ekonometri och programmering

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Econometrics and programming!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-08-16 and 2021-08-30. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collection of your exam.

Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-28 och 2021-11-18

Andra kursvärderingar för NA0179

Läsåret 2021/2022

Ekonometri och programmering (NA0179-M1250) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Ekonometri och programmering (NA0179-10213) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Ekonometri och programmering (NA0179-10180) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Ekonometri och programmering (NA0179-10228) 2018-09-03 - 2018-11-05

NA0179 Ekonometri och programmering, 15,0 Hp

Econometrics and programming

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och applikationer 12,00 1002
Projekt 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Målet med denna kurs är att introducera studenterna till vanligt förekommande kvantitativa metoder och verktyg som används för att analysera beteendet hos de ekonomiska aktörerna (företag, konsumenter och beslutsfattare) som deltar i livsmedels- och naturresurser sektorerna och/eller står inför problem av miljörelaterat slag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- konceptualisera och lösa beslutsproblem i nationalekonomi med linjär programmering,
- använda programvaror för att lösa optimeringsproblem eller modeller,
- konceptualisera empiriska ekonomiska problem utifrån teoretiskt grundade hypoteser,
- uppskatta linjära regressionsmodeller och kunna tolka de motsvarande marginaleffekterna från en statistisk och ekonomisk synvinkel,
- redogöra för allvarliga kränkningar av Ordinary Least Squares Estimator (OLS), liksom motsvarande diagnostiska tester och konventionella lösningar.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Kursen innehåller numerisk optimering, linjär programmering samt linjär och icke-linjär regression.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, projektrapport, tilldelade övningar och deltagande i övningar och obligatoriska möten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0161

Theory and application constitute 12 Credits and the project work constitutes 3 credits

Theory and application (12 Credits): Written exam: will constitute 80 percent of the final grading. <= 49 points, fail/> 49 points, pass (3)/ > 70 points, Pass with credit (4)/> 85 points, Pass with distinction (5).

Project Work (3 credits): Will constitute 20 percent of the final grading. Fail/Pass

You must pass both Theory and Application and Project to complete the course.

1) Introduction to Econometrics. Fourth Edition
Författare: James H. Stock & Mark W.
ISBN: The 4th Edition, Global Edition
Kommentar: The book can be found at different bookshops. E.g. Bokus, Adlibris,

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0179 Anmälningskod: SLU-10250 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%