Ny sökning
NA0180

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Topics in contemporary applied agricultural economics I!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-08-15 and 2022-08-29. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för NA0180

Läsåret 2022/2023

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-M1150)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-10251)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-M1251)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-10214)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-10181)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I (NA0180-10232)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

NA0180 Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I, 7,5 Hp

Topics in contemporary applied agricultural economics I

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna insikter i den samtida forskningen inom ämnet agrar ekonomi, när det gäller aktuella frågeställningar, tillämpningar och forskningsmetoder.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Redogöra för aktuella forskningsteman inom ämnet agrar ekonomi.

- Diskutera hur aktuella forskningsteman bidrar till att lösa aktuella problem inom jordbrukssektorn.

- Tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av en obligatorisk seminariedel där den aktuella forskningen inom ämnet agrar ekonomi behandlas genom ett fokus på inom ämnet nypublicerad litteratur. Vidare genomförs kursen med hjälp av en metoddel där studenterna genom ett obligatoriskt projektarbete lär sig tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi.Kursen innehåller en genomgång av aktuella forskningsteman och metoder inom ämnet agrar ekonomi. Studenterna får även träning i praktiskt tillämpning av en aktuell metod inom ämnet agrar ekonomi.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0175

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Reading list, Topics in contemporary applied agricultural economics I

Future scenarios

FAO (2018). The future of food and agriculture – alternative pathways to 2050. Rome.

Eco-efficiency and sustainable resource use

 1. Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C. A. K., & Yaisawarng, S. (1993). Derivation of Shadow Prices for Undesirable Outputs - a Distance Function-Approach. The Review of Economics and Statistics, 75(2), 374–380. DOI: 10.2307/2109448 https://www.jstor.org/stable/2109448

 2. Reinhard, S., Lovell, C. A. K., & Thijssen, G. (2002). Analysis of environmental efficiency variation. American Journal of Agricultural Economics, 84(4), 1054–1065. https://doi.org/Doi 10.1111/1467-8276.00053

 3. Färe, R., Grosskopf, S., Noh, D.-W. W., & Weber, W. (2005). Characteristics of a polluting technology: theory and practice. Journal of Econometrics, 126(2), 469–492. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.05.010

 4. Cuesta, R. a., Lovell, C. A. K. A. K., Zofío, J. L., & Zofio, J. L. (2009). Environmental efficiency measurement with translog distance functions: A parametric approach. Ecological Economics, 68(8–9), 2232–2242. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.02.001

 5. Picazo-Tadeo, A. J., Beltrán-Esteve, M., & Gómez-Limón, J. A. (2012). Assessing eco-efficiency with directional distance functions. European Journal of Operational Research, 220(3), 798–809. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.02.025

 6. Pérez Urdiales, M., Lansink, A. O., & Wall, A. (2016). Eco-efficiency Among Dairy Farmers: The Importance of Socio-economic Characteristics and Farmer Attitudes. Environmental and Resource Economics, 64(4), 559–574. https://doi.org/10.1007/s10640-015-9885-1

 7. A. Eder, K. Salhofer, and E. Scheichel, Land tenure, soil conservation, and farm performance: An eco-efficiency analysis of Austrian crop farms, Ecol. Econ., vol. 180, 2021 https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106861

Positive Mathematical Programming

Coming on the way

Consumer Preferences and food choice behavior

 1. Andersen, L. M. (2011). Animal Welfare and Eggs - Cheap Talk or Money on the Counter? Journal of Agricultural Economics 62: 565–584.

 2. Ankamah-Yeboah, I., Asche, F., Bronnmann, J., Nielsen, M., and Nielsen, R. (2020). Consumer Preference Heterogeneity and Preference Segmentation: The Case of Ecolabeled Salmon in Danish Retail Sales. Marine Resource Economics 35: 159–176.

 3. Carlsson, F., Kataria, M., Lampi, E., Nyberg, E., and Sterner, T. (2021). Red, yellow, or green? Do consumers’ choices of food products depend on the label design? European Review of Agricultural Economics : jbab036.

 4. Crosetto, P., Lacroix, A., Muller, L., and Ruffieux, B. (2020). Nutritional and economic impact of five alternative front-of-pack nutritional labels: experimental evidence. European Review of Agricultural Economics 47: 785–818.

 5. Denver, S., Christensen, T., and Nordström, J. (2021). Consumer preferences for low-salt foods: a Danish case study based on a comprehensive supermarket intervention. Public Health Nutrition 24: 3956–3965.

 6. Muringai, V., Fan, X., and Goddard, E. (2020). Canadian consumer acceptance of gene-edited versus genetically modified potatoes: A choice experiment approach. Canadian Journal of Agricultural Economics 68: 47–63.

 7. Rousu, M. C., and Lusk, J. L. (2009). Valuing information on GM foods in a WTA market: What information is most valuable? AgBioForum 12: 226–231.

Animal Health and Welfare Papers 

 1. Adamie, B. A., Uehleke, R., Hansson, H., Mußhoff, O., & Hüttel, S. (2022). Dairy cow welfare measures: Can production economic data help? Sustainable Production and Consumption, 32, 296–305. https://doi.org/10.1016/J.SPC.2022.04.032

 2. Owusu-Sekyere, E., Hansson, H., & Telezhenko, E. (2022). Use and non-use values to explain farmers’ motivation for the provision of animal welfare. European Review of Agricultural Economics, 49(2), 499–525. https://doi.org/10.1093/erae/jbab012

 3. Guy, J. H., Cain, P. J., Seddon, Y. M., Baxter, E. M., & Edwards, S. A. (2012). Economic evaluation of high welfare indoor farrowing systems for pigs. Animal Welfare, 21(SUPPL. 1), 19–24. https://doi.org/10.7120/096272812X13345905673520

 4. Bornett, H. L. I., Guy, J. H., & Cain, P. J. (2003). Impact of animal welfare on costs and viability of pig production in the UK. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 16: 163–186, 2003

 5. Ahmadi, V., Stott, A. W., Baxter, E. M., Lawrence, A. B., & Edwards, S. A. (2011). Animal welfare and economic optimisation of farrowing systems. Animal Welfare, Volume 20, Number 1, February 2011, pp. 57-67(11).

 6. Jensen, T. B., Baadsgaard, N. P., Houe, H., Toft, N., & Østergaard, S. (2008). The association between disease and profitability in individual finishing boars at a test station. Livestock Science, 117(1), 101–108. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2007.12.003

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0180 Anmälningskod: SLU-10150 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%