Ny sökning
NA0183

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi

Information från kursledaren

2020-11-23
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. During Covid-19 and the restrictions we ask you to e-mail us at ekon-adm@slu.se for help with collecting exams. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0183-30185 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0183

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30214)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-M3214)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30176)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30196)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

NA0183 Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroekonomi 10,0 0102
Tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp nationalekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en djupare förståelse för nationalekonomisk teori samt ge en förståelse för alternativa metoder för att analysera specifika politiska problem med hög aktuell relevans inom jordbruks- och miljöekonomi.Efter avslutad kurs kommer studenterna ha kunskap i mikroekonomisk teori och förmåga till empirisk analys.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- analysera hur utbud och efterfrågan på marknaden uppstår till följd av företags och konsumenters beslut, och vad som ligger bakom dessa beslut

- analysera dualitet i mikroekonomi

- härleda och tolka Slutzky ekvationen

- analysera policy-problem från ett välfärdsperspektiv i partiell och allmän jämvikt;

- analysera marknadsmakt på produkt- och insatsmarknader

- redogöra för olika metoder för förhands- och efterhandsanalys av politiska problem

- beskriva och identifiera centrala teman inom jordbruks- och miljöekonomi

- kritiskt utvärdera användbarheten av olika metoder för att analysera policymål och ekonomiska instrument

- använda ekonomisk teori för att beskriva ekonomiska beslut i jordbruks- och miljöpolitiken

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeteKursen består av följande delar:

- konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan

- konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd

- marknadsmakt

- insatsmarknader

- genomgång av olika metoder som används för analys av ca fyra olika politikområden inom jordbruks- och miljöekonomi

- genomgång av styrkor och svagheter hos olika tillämpade metoder i sitt specifika sammanhang

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska seminarier och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: NA0164, NA0166

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0183 Anmälningskod: SLU-30185 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%