Ny sökning
NA0190

Tillämpningar av teori och metod i jordbruksekonomi

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen behandlar metoder som används för analys av olika politikområden inom jordbruksekonomi såsom exempelvis jordbrukssektorns ekonomi, produktivitet, effektivitet och miljömässig- och social hållbarhet. I kursen ingår att kritiskt diskutera styrkor och svagheter med olika metoder givet sitt specifika sammanhang och frågeställningen. Kursen behandlar hållbarhetsaspekter och internationella perspektiv.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Vetenskapliga metoder, kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation, hantera tidsramar.


Följande moment är obligatoriska:

Deltagande i obligatoriska seminarier.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0190

Läsåret 2023/2024

Tillämpningar av teori och metod i jordbruksekonomi (NA0190-30345)

2024-02-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Lecture 1

Dey, M.M., Garcia, Y.T., Praduman, K., Piumsombun, S., Haque, M.S., Li, L., Radam, A., Senaratne, A., Khiem, N.T. and Koeshendrajana, S., 2008. Demand for fish in Asia: a cross‐country analysis. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics52(3), pp.321-338.

Armbrecht, J., Lundberg, E. and Skallerud, K., 2023. A segmentation of fish consumers based on quantity and type of fish: Insights from the Swedish market. Food Quality and Preference112, p.105007.

Banda, F.M. and Edriss, A.K., 2023. Analysis of Demand for Fish in Urban Malawi. International Review of Management and Marketing13(5), p.33.

Zilberman, D., 2019. Agricultural Economics as a Poster Child of Applied Economics: Big Data & Big Issues 1. American Journal of Agricultural Economics101(2), pp.353-364

Lu, L., Tian, G. and Hatzenbuehler, P., 2022. How agricultural economists are using big data: A review. China Agricultural Economic Review14(3), pp.494-508 (Optional)

**Lecture 2 **

Book chapter

  • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and Battese, G.E., 2005. An introduction to efficiency and productivity analysis (chapters 1, 2, and 4). Springer science & business media.

Articles:

Lecture 3

Michels, M., Fecke, W., Feil, J.H., Musshoff, O., Pigisch, J. and Krone, S., 2020. Smartphone adoption and use in agriculture: empirical evidence from Germany. Precision Agriculture21, pp.403-425.

Mishra, B., Gyawali, B.R., Paudel, K.P., Poudyal, N.C., Simon, M.F., Dasgupta, S. and Antonious, G., 2018. Adoption of sustainable agriculture practices among farmers in Kentucky, USA. Environmental management62, pp.1060-1072.

Höglind, L., Hansson, H. and Manevska-Tasevska, G., 2021. Questioning the dichotomy: A Latent profile analysis of ecological management practices in Swedish agriculture. Journal of Environmental Management300, p.113770.

Zhang, H., Li, R., Veeck, A. and Yu, H., 2022. Peer influence on teenagers’ preference for brand name food products: The mediation effect of peer identity. International Journal of Consumer Studies46(4)

Lancaster, K.J., 1966. A new approach to consumer theory **(Optional). **Journal of political economy74(2), pp.132-157.

Darby, M.R. and Karni, E., 1973. Free competition and the optimal amount of fraud **(Optional).**The Journal of law and economics16(1), pp.67-88.

Caswell, J.A. and Mojduszka, E.M., 1996. Using informational labeling to influence the market for quality in food products **(Optional). **American Journal of Agricultural Economics78(5), pp.1248-1253.

Lecture 4

Long, J.S. and Freese, J., 2006. Regression models for categorical dependent variables using Stata (Vol. 7). Stata press (Chapters 4,5,6,7)

Mathijs, E., 2003. Social capital and farmers' willingness to adopt countryside stewardship schemes. Outlook on agriculture32(1), pp.13-16.

Tamirat, T.W., Pedersen, S.M. and Lind, K.M., 2018. Farm and operator characteristics affecting adoption of precision agriculture in Denmark and Germany. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science68(4), pp.349-357.

Dessart, F.J., Barreiro-Hurlé, J. and Van Bavel, R., 2019. Behavioural factors affecting the adoption of sustainable farming practices: a policy-oriented review (Optional). European Review of Agricultural Economics46(3), pp.417-471.

Hansson, H., Lagerkvist, C.J. and Azar, G., 2018. Use and non-use values as motivational construct dimensions for farm animal welfare: impacts on the economic outcome for the farm review (Optional)Animal12(10), pp.2147-2155.

Gasson, R., 1973. Goals and values of farmers (Optional). Journal of agricultural economics24(3), pp.521-542.

Lectures 5 and 6

Fabrigar, L.R., Wegener, D.T., MacCallum, R.C. and Strahan, E.J., 1999. Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods4(3), p.272.

Schumacker, R.E. and Lomax, R.G., 2004. A beginner's guide to structural equation modelling (Chapter 1, 8, 9, 10). Psychology press.

Davvetas, V., Diamantopoulos, A., Zaefarian, G. and Sichtmann, C., 2020. Ten basic questions about structural equations modeling you should know the answers to–But perhaps you don't. Industrial Marketing Management90, pp.252-263.

STATA STRUCTURAL EQUATION MODELING REFERENCE MANUAL RELEASE 18 (Optional)

Ha, T.M., Shakur, S. and Do, K.H.P., 2019. Consumer concern about food safety in Hanoi, Vietnam (Optional)Food Control98, pp.238-244

Lassoued, R., Hobbs, J.E., Micheels, E.T. and Zhang, D.D., 2015. Consumer trust in chicken brands: A structural equation model (Optional)Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie63(4), pp.621-647.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. and Müller, H., 2003. Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures **(Optional).**Methods of psychological research online8(2), pp.23-74

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0190 Anmälningskod: SLU-30231 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%