Ny sökning
PFG0057

Vetenskapligt skrivsätt

PFG0057 Vetenskapligt skrivsätt, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Teachers
Göran Spong (SLU) and Karyn Sandström, Department of English, UMU (karyn.sandstrom@engelska.umu.se).

The course will be limited to a maximum of 12 students. Students should bring a manuscript to work on during the course. This may consist of no more than a title or a full first version at the start of the course, but the necessary data collection and analyses should have been completed.

The 2018 course will be offered on the following Fridays between 9:00-14:00, 9 Feb, 23 Feb, 2 Mar, 9 Mar, 23 Mar, 6 Apr.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö