Ny sökning
PFG0059

Avancerad R programmering

PFG0059 Avancerad R programmering, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-14

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PFG0059 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%