Ny sökning
PFG0061

Biorefinery Pilot Research

PFG0061 Biorefinery Pilot Research, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-16

Ämnen

Teknologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The Bio4Energy Graduate School will provide meals and accommodation (hostel standard, shared rooms) for all participants at each gathering. Travelling to gatherings is organized by participants themselves.
Application
Apply to the course by filling in the application form at http://www.bio4energy.se/education/bio4energy-graduate-school/biorefinery-pilot-research/127-education/education-in-bio4energy/bio4energy-graduate-school/2124-application-form-systems-perspectives-on-bioresources.html before March 1st.
For questions regarding the course, contact Sylvia Larsson sylvia.larsson@slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi