Ny sökning
PFG0064

Modellering av skogslandskapets dynamik med hjälp av beslutstödsystem

PFG0064 Modellering av skogslandskapets dynamik med hjälp av beslutstödsystem, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-08-23

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The first week of the course is on-campus teaching in Umeå and the second week consist of off campus teaching.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning