Ny sökning
PFG0068

Introduction to Multi-Criteria Decision Analysis

PFG0068 Introduction to Multi-Criteria Decision Analysis, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-18

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course might be cancelled if there are not more than 5 SLU students who have applied and is accepted to the course.

The students are expected to bring their own computers.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning