Ny sökning
PFG0070

Apply for your future: Jobs, grants, CVs and interviews

PFG0070 Apply for your future: Jobs, grants, CVs and interviews, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-06-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Teachers within this course will have expertise within job coaching, recruitment for life science industry, body language, and applications and recruitment within academia, including both writing and evaluation of research proposals and recruitment processes at the University.